Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

RESEARCH PAPER

Corrected Proofs

Công nghệ chế tạo vật liệu mang năng lượng dùng làm liều phóng đạn cao xạ 23mm kiểu ZU-23
Manufacturing technology of energy materials used in the charge of 23mm ammunition weapon type ZU-23

Phạm Quang Hiếu1This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Phạm Văn Toại1, Chu Chiến Hữu2, Nguyễn Ngọc Hải1, Bùi Anh Thức1, Nguyễn Minh Tuấn1, Phạm Kim Đạo1

1Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng,192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
2 Viện Hóa Học Vật liệu, Viện KH&CN Quân sự

ABSTRACT
Now, with the development of domestic military science in our country, many high-energy materials such as propellants have been stably produced, some of our special propellant still need to be imported abroad. Including propellant 5/7SFL for the 23 mm artillery cartridge ZU-23, this is a phlegmatized propellant. In this article, the authors will present the technology for the production of semi-finished propellants (before phlegmatization) on the Z production line and this domestic domestication technology, which will make it possible to discharge for the 23-mm cartridge mentioned above.

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018