Volume 8, Issue 1pp 76–81

Phát triển hệ xúc tác lưỡng kim loại (Pd và Cu) đồng thể trong tổng hợp hệ dị vòng 8-methyl-5-aryl-5H-pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indoles
Development of bimetallic catalyst system (Pd and Cu) for the synthesis of 8-methyl-5-aryl-5H-pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indoles

Trần Quang Hưng,1,2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nguyễn Minh Quân2, Bàn Văn Phúc3, Nguyễn Quyết Tiến1,2, Nguyễn Ngọc Tuấn1,2, Nguyễn Quảng An1, Trương Thị Thanh Nga1,2, Nguyễn Ngọc Thanh3, Đặng Thanh Tuấn4This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Học Viện Khoa học và Công nghệ
3 Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
4 Khoa Hoá học, Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

ABSTRACT
A highly efficient four-step procedure to prepare 8-methyl-5-aryl-5H-pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indoles was reported. The key step involves double C-N coupling reactions of 2-(2-bromophenyl)-3-iodo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine with amines catalyzed using the bimetallic catalyst (Pd-Cu).


PDF Preview

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryScimagoJRWeb of ScienceASEAN CITATION INDEXOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018
You are here: Home Volumes and issues Volume 8, Issue 1, April 2019 Development of bimetallic catalyst system (Pd and Cu) for the synthesis of 8-methyl-5-aryl-5H-pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indoles