Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Contact Address

Room 302, C4-5

Hanoi University of Science and Technology

1 Dai Co Viet, Hanoi.

Tel: 024.‎‎‎‎‎38680070 / 24     |     HOTLINE: ‎‎‎+84919680070 (Dr. Phượng)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    |     FB: JCA.VNACA

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018