School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84-86 869 2300
-----
Tel/Fax: +84-4-3869 2370
Email: PC@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84-96 369 2300
-----
 

Hệ thống tổ chức

Đảng ủy Viện Kỹ thuật Hóa Học:

Hội đồng Viện Kỹ thuật Hóa Học:

 • GS. TSKH. Phan Đình Châu
 • GS. TS. Bùi Chương
 • GS. TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • GS. TS. Mai Thanh Tùng
 • PGS. Huỳnh Đăng Chính
 • PGS. Trần Thu Hương
 • PGS. Nguyễn Thanh Liêm
 • PGS. Nguyễn Hồng Liên
 • PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên
 • PGS. Hoàng Xuân Tiến
 • PGS. La Thế Vinh
 • PGS. Lê Quang Diễn
 • PGS. Phan Trung Nghĩa
 • TS. Nguyễn Vân Anh
 • TS. Nguyễn Văn Xá
 • TS. Vũ Đình Tiến
 • TS. Vũ Hoàng Tùng
 • PGS. Trần Thị Thúy
 • PGS. Đào Quốc Tùy
 • KTS. Lê Tiểu Thanh
 • GS. TS. Nguyễn Hải Nam
 • GS. TS. Tạ Ngọc Đôn
 • Ông Đào Hữu Huyền
 • Ông Vũ Đình Hậu
 • Ông Phạm Văn Bắc

Hội đồng chương trình đào tạo Hóa học

Hội đồng chương trình đào tạo Kỹ thuật Hóa học

Hội đồng chương trình đào tạo Kỹ thuật In

Hội đồng chương trình đào tạo EliTech-Công nghệ Hóa Dược

Ban cố vấn Khoa học Quốc tế

Ban cố vấn Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Viện Kỹ thuật Hóa học:

 1. Tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng
 2. Tài chính, qui hoạch, xây dựng và triển khai các dự án
 3. Tổng hợp, báo cáo, tư vấn mọi mặt công tác của Viện
 4. Phụ trách Văn phòng Viện
 5. Điện thoại: +84-4-3868 0070 ext 21; Email: chinh.huynhdang@HUST
 • Phó Viện trưởng: PGS. Nguyễn Hồng Liên
 • Phụ trách mảng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế:
 1. Chương trình Đào tạo
 2. Tổ chức giảng dạy, kiểm tra, thi, tốt nghiệp và đánh giá
 3. Sách, giáo trình và thư viện
 4. Hội nghị, hội thảo, học bổng, khách Hợp tác Quốc tế
 5. Thông tin và ấn phẩm cho sự kiện Đào tạo, Hợp tác Quốc tế
 6. Tuyển sinh
 7. Trợ lý Đào tạo Đại học: TS. Nguyễn Vân Anh; Email: anh.nguyenvan@HUST
 8. Trợ lý Đào tạo Sau Đại học: TS. Nguyễn T. Hồng Phượng; Email: phuong.nguyenthihong@HUST
 9. Trợ lý Hợp tác Quốc tế: TS. Phùng Anh Tuân; Email: tuan.phunganh@HUST
 10. Điện thoại: +84-4-3868 0070 Ext 22; Email: lien.nguyenhong@HUST
 • Phó Viện trưởng: PGS. Trần Thu Hương
 • Phụ trách mảng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Doanh nghiệp:
 1. Tổ chức chuẩn bị, đăng ký, phê duyệt, thực hiện, nghiệm thu, thống kê đề tài các cấp
 2. Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu khoa học công nghệ ở Doanh nghiệp
 3. Hội nghị, hội thảo, khách Quốc gia
 4. Thông tin và ấn phẩm cho sự kiện Khoa học Công nghệ và Doanh nghiệp
 5. Trợ lý Khoa học: TS. Trần Thị Minh; Email: minh.tranthi@HUST
 6. Trợ lý Công nghệ Hữu cơ: PGS. Phạm Thanh Huyền; Email: huyen.phamthanh@HUST
 7. Trợ lý Công nghệ Vô cơ: PGS. Tạ Ngọc Dũng; Email: dung.tangoc@HUST
 8. Trợ lý Công nghệ Thiết bị: TS. Nguyễn Đặng Bình Thành: Email: thanh.nguyendangbinh@HUST
 9. Điện thoại: +84-3868 0070 Ext 20; Email: huong.tranthu@HUST
 • Phó Viện trưởng: PGS. La Thế Vinh
 • Phụ trách mảng Sinh viên và Cơ sở vật chất:
 1. Ngành nghề, học bổng, nghiên cứu khoa học, thực tập, tuyển dụng, sỹ quan dự bị và giấy tờ cho Sinh viên
 2. Cố vấn học tập, hoạt động phong trào, thông tin và ấn phẩm cho Sinh viên
 3. Qui hoạch và sửa chữa các Phòng thí nghiệm và Bộ môn
 4. Dự trù, mua, sửa chữa và quản lý sử dụng trang thiết bị và vật tư-hóa chất-dụng cụ
 5. Công tác an toàn, an ninh trật từ, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ
 6. Trợ lý Cơ sở vật chất: ThS. Đặng Việt Anh Dũng; Email: dung.danhvietanh@HUST
 7. Trợ lý Sinh viên: TS. Nguyễn Ngọc Tuệ; Email: tue.nguyenngoc@HUST
 8. Điện thoại: +84-4-3868 0070 Ext 23; Email: vinh.lathe1@HUST

Chuyên viên phụ trách các mảng nghiệp vụ:

1. CV. Nguyễn Thương Hoài:
Quản trị VPV, Thủ quỹ
Giáo vụ
Điện thoại: +84-4-3869 2300 Ext 15; Email: hoai.nguyenthuong@HUST
2. CV. Đàm Thúy Hằng:
Giáo vụ
Điện thoại: +84-4-3869 2300 Ext 14; Email: hang.damthuy@HUST
3. TS. Nguyễn T. Hồng Phượng:
Thư ký Văn phòng Viện
Trợ lý Đào tạo Sau Đại học
Điện thoại: +84-4-3868 0070 Ext 11; Email: phuong.nguyenthihong@HUST
4. ThS. Cao T. Minh Hải:
Kế toán Viện
Điện thoại: +84-4-3868 0070 Ext 12; Email: hai.caothiminh@HUST
5. CV. Nguyễn T. Hoàng Oanh:
Tin tức, hình ảnh hoạt động trong Viện
Tổ chức đấu thầu
Điện thoại: +84-4-3869 2300 Ext 18; Email: oanh.nguyenthihoang1@HUST

Lưu ý gửi Email HUST: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-----------------------------------------------

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN VIỆN:

1. Thông tin chung:

 • - Tên đơn vị thụ hưởng: VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
 • - Địa chỉ: P 214 C4 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • - MST: 0101800757-002

2. Tài khoản kho bạc:

 • - Tại kho bạc:  Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • - Mã số đơn vị giao dịch với KBNN: 9078264
 • - Tài khoản:  3713.0.9078264.00000

3. Tài khoản VNĐ:

 • - Tên tài khoản: VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
 •    Beneficiary's Name: School of Chemical Engineering
 • - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh: Hà Thành
 •    Bank Name: Bank for Investment and Development of Viet Nam JSC (BIDV), Branch: Ha Thanh
 • - Địa chỉ: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 •    Branch Address: 74 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi
 • - Tài khoản số:  12210000577511
 •    Beneficiary's A/C No. 12210000577511

4. USD Account

 • - A/C Name: VIEN KY THUAT HOA HOC
 • - CIF No.: 4284222
 • - Account No.: 12210370082541
 • - Bank Name: Bank for Investment and Development of Viet Nam JSC (BIDV)
 • - Branch: Ha Thanh branch
 • - Swift Code (Bic Code): BIDVVNVX
 • - Branch Address: 74 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi

----------------------------------------------------------

Thông tin BA CÔNG KHAI VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC

----------------------------------------------------------------------

SCE, cập nhật 19-06-2018

 

Danh mục Bộ môn

TT
Bộ môn
Văn phòng
Điện thoại
@hust.edu.vn
Trưởng Bộ môn
1
C1-422
024 38680 109
2
C1-303
024 38691 145
3
C1-418
024 38692 206
4
C1-408
024 38680 110
5
C4-5 -203
024 38683 797
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. S
6
C3-4 -310
024 38692 510
SCE-DCPPE
7
Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
C4-303
024 38692 441
SCE-PETROCHEM
8
Công nghệ các chất Vô cơ
C4-302
024 38692 943
9
C5-111
024 38680 122
SCE-DECP
10
C4-108
024 38680 121
SCE-DCE
11
C4-103
024 38692 517
SCE-DSM
12
C3-4 -312
024 38680 117
SCE-DCI
13
Công nghệ Xenluloza-Giấy
C4- 212
024 38684 955
SCE-PPT
14
C3-4 -308
024 38684 963
SCE-DPCP
15
C5-10 -301
024 38683 098
 
You are here: Home Tổ chức Hệ thống tổ chức