School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM K51
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Thầy Văn Đình Sơn Thọ
0953.359.200
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dầu 2
Cô Phan Tố Nga
0983.668.569
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Giấy
Thầy Nguyễn Trung Thành
0986.434.464
nguyentrungthanhbk@ gmail.com
Hoá dược
Thầy Nguyễn Tuấn Anh
0913.227.076
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Thầy Nguyễn Tuấn Anh
0904.274.772
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Cô Phùng Lan Hương
0905.608.271
huongpl-dce @mail.hut.edu.vn
Máy hoá
Thầy Vũ Đình Tiến
0934.350.437
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Nguyễn Thành Đông
0904.173.890
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Thầy Nguyễn Nguyên Ngọc
0904.598.902
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Cô Dương Hồng Quyên
0982.951.981
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Nguyễn Thu Hà
0983.671.674
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Vũ Minh Đức
0916.097.007
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K52
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Cô Phạm Thanh Huyền
0986.986.988
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .vn
Hoá dầu 2
Cô Nguyễn Khánh Diệu Hồng
0906.102.617
dieuhong_bk@yahoo. com
CN Giấy
Cô Nguyễn Hoàng Chung
0977.837.106
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dược
Thầy Trần Khắc Vũ
0904.306.925
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Thầy Đặng Việt Anh Dũng
0983.280.245
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Cô Lê Ngọc Thụy
0904.779.542
lethuy-dce @mail.hut.edu.vn
Máy hoá
Thầy Phạm Ngọc Anh
0903.202.882
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Vũ Hoàng Tùng
0979.796.889
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Cô Quách Thị Phượng
0976.581.203
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Cô Đỗ Khánh Vân
0912.907.769
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Trần Vân Anh
0987.446.568
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Nguyễn Huy Tùng
0904.288.477
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K53
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Thầy Đào Quốc Tùy
0943.669.555
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dầu 2
Cô Vương Thanh Huyền
0983.063.066
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Giấy
Thầy Lê Quang Diễn
0914.300.930
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dược
Thầy Đào Huy Toàn
0983.456.483
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền
0916.833.409
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Thầy Đỗ Xuân Trường
0904.136.432
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Máy hoá
Thầy Nguyễn Cụng Bằng
0976.743.028
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Phan Duy Dũng
0978.803.947
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Thầy La Thế Vinh
0912.540.041
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Thầy Nguyễn Việt Cường
0938.361.889
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Nghiêm Thị Thương
0988.265.825
thuong­­ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Đặng Việt Hưng
0983.670.339
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KSTN
Cô Nguyễn Hồng Liên
0912.636.497
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K54
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
KTHH1
Cô Đinh Thị Ngọ
0913.593.750
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH2
Thầy Trần Trung Kiên
0904.414.441
kientt-dce @mail.hut.edu.vn
KTHH3
Cô Lê Thị Thu Hằng
0978.792.108
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH4
Thầy Bạch Trọng Phúc
0912.070.354
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH5
Cô Nguyễn Thị Hà
0912.610.650
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH6
Thầy Lê Văn Quang
0989.837.968
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH7
Thầy Hương Trần P. Nam
0982.422.700
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH8
Cô Nguyễn Thị Thùy Mỵ
0976.787.482
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KT In - TT
Thầy Nguyễn Quang Hưng
0913.525.259
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KSTN
Cô Lê Minh Thắng
0989.861975
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Qui trình bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Khóa 2008 và Khóa 2009

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội quy định việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học cho các học viên khóa 2008 và 2009.

Nội dung toàn văn thông báo và các biểu mẫu cho tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sỹ khoa học khóa 2008 và 2009. Xin xem văn bản đính kèm

 

Kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc lần thứ VI năm 2010

1-olp-hh-6Đến hẹn lại lên, cứ định kỳ 2 năm một lần, sinh viên Hóa học toàn quốc lại tề tựu, gặp gỡ nhau để trao đổi kinh nghiệm và thi đua trong cuộc thi Hóa học Việt Nam. Tháng 4 năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội hóa học Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), cuộc thi Hóa học sinh viên Toàn quốc lần thứ VI đã diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn, đầy tính sáng tạo. Tham gia kỳ thi lần này có 142 thí sinh đến từ 23 trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước. Nội dung thi gồm hai phần: phần lý thuyết (thi viết) và phần thực hành (thí nghiệm). Hòa chung không khí thi đua, học hỏi đầy sôi động và hấp dẫn của cuộc thi, năm nay, đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 5 thí sinh tham gia thuộc bảng B. Trong bảng B chúng ta gặp phải những đoàn rất mạnh đến từ các trường như Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Dược Hà Nội, Học Viện Quân Y, v.v. Trong các kỳ thi Olympic Hóa học vừa qua, đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội liên tiếp giành được những kết quả xuất sắc, xứng đáng là một “đối thủ” mạnh đối với các đoàn khác. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, kế thừa truyền thống và phát huy sức mạnh của Trường, 5 thí sinh đã không quản ngày đêm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cố gắng phấn đấu nhằm giành được kết quả cao nhất. Và cuối cùng, sau đêm công bố kết quả, niềm vui chiến thắng, niềm hạnh phúc vô bờ đã vỡ òa giữa các thí sinh. Đoàn Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giành được 02 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích.

Dưới đây là một số hình ảnh của thầy và trò Đoàn Olympic Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong buổi nhận bằng khen và phần thưởng từ Ban tổ chức.

2-olp-hh-6

Thầy và trò trong buổi lễ nhận phần thưởng

3-olp-hh-6

ThS. Lê Trọng Huyền (thứ 4 từ bên phải) thay mặt Đoàn nhận phần thưởng của Ban tổ chức

Hà Nội, tháng 5 năm 2010       
Ban Tổ chức Olympic Hóa học   
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
   

Tổng kết tuần sinh viên NCKH lần thứ 27 Khoa CNHH năm học 2009-2010

0-sv-nckh-2010Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên là hoạt động thiết thực, đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của sinh viên ngành CNHH đặc biệt là các em sinh viên năm thứ 4 và thứ 5. Các sinh viên và các nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô đã thực hiện các nghiên cứu tập trung theo định hướng NCKH của Khoa và đã tổ chức báo cáo kết quả thu được tại các Bộ môn để lựa chọn các đề tài có chất lượng tốt báo cáo tại Hội đồng khoa học của Khoa CNHH.

Đọc thêm...
 
Trang 47 trong tổng số 55 trang
You are here: Home Tin tức