School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84-86 869 2300
-----
Tel/Fax: +84-4-3869 2370
Email: PC@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84-96 369 2300
-----
 

Đề cương luận văn Thạc sỹ

Kính gửi các anh chị học viên cao học Khoa CN Hóa học Khóa 2009,

Sau khi đã lựa chọn được đề tài, gặp giáo viên hướng dẫn và thống nhất về nội dung nghiên cứu, các anh chị vui lòng điền thông tin về Đề cương đề tài theo Mẫu 5 và gửi lại cho Giáo vụ Sau đại học của Khoa (Chị Phượng, Phòng 214/C4) trước ngày 27/11/2009.

Xin trân trọng cảm ơn.

Mau_5.doc

 

Học viên tự đề xuất đề tài luận văn cao học

Kính gửi các anh chị học viên cao học Khoa CN Hoá học Khoá 2009,

Đối với các học viên có nguyện vọng tự đề xuất đề tài luận văn thạc sỹ, các anh chị vui lòng điền thông tin vào Mẫu 3a (đính kèm) và gửi về Giáo vụ Khoa (Chị Phượng, Phòng 214 Nhà C4) trước ngày 17/11/2009.

Xin trân trọng cảm ơn.

Mau_3a.doc

 

Đăng ký đề tài luận văn cao học Khoá 2009

Kính gửi các anh chị học viên cao học Khoa CN Hoá học Khoá 2009,

Kính đề nghị các anh chị đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ theo từng ngành học (Hoá học, Kỹ thuật Hoá học và Kỹ thuật Vật liệu phi kim) trên cơ sở danh sách được gửi trong file đính kèm.

Sau khi lựa chọn theo nguyên tắc mỗi học viên chọn 1 đề tài, các anh chị điền vào Đơn đăng ký (Mẫu đính kèm) và gửi về Giáo vụ Khoa (Chị Phượng, Phòng 214 Nhà C4) trước ngày 18/11/2009.

Xin trân trọng cảm ơn.

DS_De_tai_LV_thac_sy_nganh_Hoa_hoc_Khoa_2009.pdf

DS_De_tai_LV_thac_sy_nganh_Ky_thuat_Hoa_hoc_Khoa_2009.pdf

DS_De_tai_LV_Thac_sy_nganh_Vat_lieu_phi_kim_Khoa_2009.pdf

Quy_trinh_dang_ky_De_tai_Caohoc.pdf

Mau_3b.doc

 

Nhắc việc tuần 13

NHẮC VIỆC TUẦN 13

(Từ 09/11/2009 đến 15/11/2009)

1.      9h30-10h00 thứ tư ngày 11/11/2009 tại Văn phòng Khoa, họp Ban An toàn Lao động - bảo vệ môi trường Khoa để chuẩn bị công tác kiểm tra các PTN của Sở Khoa học công nghệ - Môi trường thành phố Hà Nội. Kính đề nghị các đồng chí trong Ban An toàn Lao động - bảo vệ môi trường Khoa đến dự họp đầy đủ.

2.      Đề nghị các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập các khóa K51, K52 và K53 thu và nộp Bài thu hoạch tuần Sinh hoạt công dân năm học 2009-2010 của sinh viên về Giáo vụ Khoa trước thứ sáu ngày 13/11/2009 (các đồng chí giữ bản photo để làm căn cứ xét phân loại sinh viên cuối năm học).

3.      9h00 thứ sáu ngày 13/11/2009 tại Văn phòng Khoa, họp Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục Đại học ngành Hóa học về soạn thảo Chương trình khung. Kính mời các đồng chí trong Hội đồng đến dự họp đầy đủ.

4.   Các Bộ môn lưu ý thời hạn nộp điểm thi giữa kỳ về Giáo vụ Khoa trước một tuần trước khi thi kết thúc học phần.

 

Sinh viên Khoa CNHH với tuần sinh hoạt Công dân

sh-cd-20098:30, Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2009 tại Hội trường C2, Khoa CN Hóa học tổ chức tuần sinh hoạt Công dân cho sinh viên K51, K52 và K53. Đến dự có BCN Khoa CNHH, đại diện Công đoàn Khoa, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa cùng các giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập.
Tại buổi sinh hoạt, sinh viên đã được nghe và trao đổi các vấn đề thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của sinh viên; hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên thông qua các quy định về đào tạo đặc biệt là chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được áp dụng từ K52; các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên; các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học trong Khoa.
Đọc thêm...
 
Trang 45 trong tổng số 49 trang
You are here: Home Tin tức