School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
 

NHẮC VIỆC TUẦN 18 năm học 2009-2010

(Từ 14/12/2009 đến 20/12/2009)

 1. 14h00 thứ hai 14/12/2009 tại Phòng Hội thảo C2, họp các Chủ nhiệm đề tài các cấp (Trường, Bộ, Nhà nước) về công tác giải ngân năm 2009. Đề nghị các đồng chí đến dự họp đầy đủ.
 2. Đề nghị các Bộ môn giảng dạy học viên Cao học khóa 2008-2010 nhắc Học viên Cao học nộp Đăng ký đề tài về Khoa trong ngày thứ hai 14/12/2009. Sau thời hạn trên, những Học viên nào không nộp đăng ký đề tài sẽ không được nhận Đề tài trong năm 2009.
 3. Kính đề nghị các Bộ môn Hóa lý, Phân tích, Quá trình Thiết bị đến Giáo vụ Khoa vào 14h00 thứ hai 14/12/2009 nhận bảng điểm K52.
 
You are here: Home Tin tức Thông báo NHẮC VIỆC TUẦN 18 năm học 2009-2010