School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Đăng ký đề tài Luận văn Cao học Khoá 2008-2010

Kính gửi các anh chị học viên cao học Khoa CN Hoá học Khoá 2008-2010

Kính đề nghị các anh chị đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ theo từng ngành học (Hoá học, Kỹ thuật Hoá học và Kỹ thuật Vật liệu phi kim) trên cơ sở danh sách được gửi trong file đính kèm dưới đây.

Danh sách các đề tài dành cho học viên đăng ký Luận văn Thạc sĩ ngành HÓA CƠ BẢN

Danh sách các đề tài dành cho học viên đăng ký Luận văn Thạc sĩ ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Danh sách các đề tài dành cho học viên đăng ký Luận văn Thạc sĩ ngành VẬT LIỆU PHI KIM

Sau khi lựa chọn theo nguyên tắc mỗi học viên chọn 1 đề tài, các anh chị điền vào Đơn đăng ký (Mẫu đính kèm);
Đối với các học viên có nguyện vọng tự đề xuất đề tài luận văn thạc sỹ, các anh chị vui lòng điền thông tin vào Mẫu 3a (đính kèm)
Đơn đăng ký và Đề xuất vui lòng gửi về Giáo vụ Khoa CNHH (Chị Phượng, Phòng 214 Nhà C4) trong ngày thứ 2 - 14/12/2009.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
You are here: Home Tin tức Thông báo Đăng ký đề tài Luận văn Cao học Khoá 2008-2010