School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG VIỆN
' +84-24-3868 0070
È+84-91 968 0070
* sce@hust.edu.vn
---------
QUẢN LÝ SINH VIÊN
' +84-24-3869 2300
È +84-86 869 2300
---------
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
Công ngh Polyme-Compozit & Giấy
Công ngh Lọc hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp ph
Khoa học & Công ngh Cao su
---------
HOTLINE: +84-96 369 2300
 
---------
   

Nhắc việc tuần 13

NHẮC VIỆC TUẦN 13

(Từ 09/11/2009 đến 15/11/2009)

1.      9h30-10h00 thứ tư ngày 11/11/2009 tại Văn phòng Khoa, họp Ban An toàn Lao động - bảo vệ môi trường Khoa để chuẩn bị công tác kiểm tra các PTN của Sở Khoa học công nghệ - Môi trường thành phố Hà Nội. Kính đề nghị các đồng chí trong Ban An toàn Lao động - bảo vệ môi trường Khoa đến dự họp đầy đủ.

2.      Đề nghị các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập các khóa K51, K52 và K53 thu và nộp Bài thu hoạch tuần Sinh hoạt công dân năm học 2009-2010 của sinh viên về Giáo vụ Khoa trước thứ sáu ngày 13/11/2009 (các đồng chí giữ bản photo để làm căn cứ xét phân loại sinh viên cuối năm học).

3.      9h00 thứ sáu ngày 13/11/2009 tại Văn phòng Khoa, họp Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục Đại học ngành Hóa học về soạn thảo Chương trình khung. Kính mời các đồng chí trong Hội đồng đến dự họp đầy đủ.

4.   Các Bộ môn lưu ý thời hạn nộp điểm thi giữa kỳ về Giáo vụ Khoa trước một tuần trước khi thi kết thúc học phần.

 
You are here: Home Tin tức Thông báo Nhắc việc tuần 13