School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
 

Nhắc việc tuần 12 (năm học 2009-2010)

NHẮC VIỆC TUẦN 12

(Từ 02/10/2009 đến 08/11/2009)

1. Đề nghị các Bộ môn gửi Phiếu điều tra đánh giá thực trạng hoạt động của các loại hình PTN trong các trường Đại học kỹ thuật về VPK trong thứ hai 02/11/2009.

2. 14h30 thứ hai ngày 02/11/1009 tại Phòng Hội thảo C2, Hội đồng Khoa học liên ngành họp phiên mở rộng “Xây dựng Chương trình Khoa học Công nghệ giai đoạn 2010-2015”. Kính mời các đồng chí Trưởng Bộ môn, Giám đốc PTN CN Lọc Hóa dầu & VL XTHP, Giám đốc TT Polime và các Cán bộ quan tâm đến dự.

3. Kính đề nghị các Bộ môn gửi Đăng ký đề tài Cao học khóa 2009-2011 về VPK trong ngày thứ hai 02/11/2009.

4. Thứ ba 03/11/2009 tại Hội trường C2, Khoa CN Hóa học tổ chức tuần sinh hoạt Công dân cho sinh viên K51, K52 và K53:

+ Từ 8h30 đến 11h00: Tổ chức SHCD cho các lớp học buổi chiều

+ Từ 14h00 đến 16h30: Tổ chức SHCD cho các lớp học buổi sáng

Kính mời đại diện Đảng uỷ, Công đoàn và Liên chi đoàn Khoa đến dự.

Kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập các lớp tới dự và quản lý sinh viên.

5. 10h00 thứ tư ngày 04/11/2009 tại phòng Hội thảo C2, Trường ĐH POSTECH (Hàn Quốc) giới thiệu Chương trình học bổng Thực tập và Sau đại học. Kính mời các đồng chí đã đăng ký tham dự và các em sinh viên quan tâm đến dự.

6. 14h00 thứ tư ngày 04/11/2009 tại phòng Hội thảo C2, Mạng lưới các Trường ĐH Đông Nam Á (AUN-SEEDNET) giới thiệu học bổng Sau đại học. Kính mời CB và SV quan tâm đến dự.

7. Kính đề nghị các Bộ môn gửi Tạm ứng giảng dạy năm học 2009-2010 về VPK trong ngày thứ năm 05/11/2009.

 
You are here: Home Tin tức Thông báo Nhắc việc tuần 12 (năm học 2009-2010)