School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

NHẮC CÁC BỘ MÔN TUẦN 6

NHẮC VIỆC TUẦN 6

(Từ 21/9/2009 đến 27/9/2009)

1. 15h00 thứ hai ngày 21/9/2009 tại VPK, họp BCH Công đoàn Khoa chuẩn bị Đại hội Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 31. Kính đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Khoa đến dự đầy đủ và đúng giờ.

2. 14h00 thứ ba ngày 22/9/2009 tại VPK, họp Hội đồng Khoa học – Đào tạo. Thành phần: Theo giấy mời.

3. 10h00 thứ tư ngày 23/9/2009 tại Phòng Hội thảo C2, semina “Extrusion of Particulate Pastes” do GS. Stuart Blackburn – ĐH Birmingham (VQ Anh) trình bày. Kính đề nghị Trưởng các Bộ môn Hóa Vô cơ - Đại cương, Silicat, CN các chất vô cơ bố trí cán bộ, sinh viên tham dự.

4. 11h10 thứ tư ngày 23/9/2009 tại Phòng Hội thảo C2, Phòng Hợp tác Quốc tế tiếp GS. Stuart Blackburn – ĐH Birmingham (VQ Anh). Kính mời Trưởng các Bộ môn Hóa Vô cơ - Đại cương, Silicat, CN các chất vô cơ tham dự.

5. 8h15 thứ năm ngày 24/9/2009 tại Phòng Hội thảo C2, Đại hội Công đoàn Khoa CN Hóa học nhiệm kỳ 31. Kính mời toàn thể Đoàn viên Công đoàn trong Khoa đến dự đầy đủ và đúng giờ.

6. 14h00 thứ sáu ngày 25/9/2009 tại Phòng Hội thảo C2, semina “Chemmical engineering – Learning from Past Accidents” do GS. John P Fletcher – ĐH Aston (VQ Anh) trình bày. Kính đề nghị Trưởng các Bộ môn QTTB, Máy hóa bố trí cán bộ, sinh viên tham dự. Kính mời cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự.

7. 15h30 thứ sáu ngày 25/9/2009 tại Phòng Hội thảo C2, Phòng Hợp tác Quốc tế tiếp GS. John P Fletcher – ĐH Aston (VQ Anh) . Kính mời Trưởng các Bộ môn QTTB, Máy hóa tham dự.

8. Kính đề nghị Bộ môn Hóa lý bố trí cán bộ dự giờ theo lịch đã đăng ký.

9. Kính đề nghị các Bộ môn gửi Biên bản xét tăng lương 5% về VPK (bản cứng, có chữ ký của Trưởng Bộ môn) về VPK trước thứ sáu ngày 25/9/2009.

Lời cám ơn:

Trong thời gian từ 17-20/9/2009, Khoa CN Hóa học đã tham gia 2 gian hàng tại Hội chợ Techmart ASEAN +3. Hội chợ triển lãm đã thành công rực rỡ, Khoa CN Hóa học đã giành được giải thưởng 1 Cup Vàng (trong số 5 Cup Vàng của Trường ĐHBK Hà Nội).

BCN Khoa xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ trong Khoa, đặc biệt là sự đóng góp về kinh phí và thời gian của các đồng chí trực tiếp tham gia Triển lãm Techmart ASEAN +3.

 
You are here: Home Tin tức Thông báo NHẮC CÁC BỘ MÔN TUẦN 6