School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
 

Thông báo tiếp nhận sinh viên trở lại học tập học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc tiếp nhận sinh viên trở lại học tập học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 như sau:
1/- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ 05-08-2009 đến 28-08-2009
2/- Đối tượng:
- Sinh viên K50 bị tạm dừng muốn đăng ký học lại cùng K51 (tạm dừng 1 năm) hoặc K52 (tạm dừng 2 năm)
- Sinh viên K51 nợ quá 25 đvht phải học lại cùng K52
- Sinh viên K52, K53 trong diện bị đình chỉ một học kỳ chính
- Sinh viên K52, K53 trong diện bị buộc thôi học đăng ký chuyển xuống học hệ cao đẳng của Trường (bao gồm cả diện đã làm đơn đăng ký hoặc nay có nguyện vọng đăng ký)
- Sinh viên hệ cao đẳng được tiếp tục học hệ đại học (sau khi vượt qua kỳ thi chuyển hệ năm 2009)
- Sinh viên quay trở lại làm đồ án tốt nghiệp (trong thời hạn cho phép)
- Sinh viên hệ cao đẳng tại trường
Chú ý:
1) Sinh viên tham khảo mẫu đơn trên địa chỉ http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/541/71/
2) Các sinh viên nên làm thủ tục càng sớm càng tốt để thuận lợi trong việc đăng ký học phần và đăng ký lớp học.
3) Nhà trường sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về học chế tín chỉ và đăng ký học tập vào 8h00 ngày thứ bẩy 22-08-2009 tại Hội trường C2, yêu cầu (bắt buộc) tất cả các sinh viên thuộc hệ niên chế quay trở lại học tập cùng hệ tín chỉ đến tham dự. Các sinh viên khác quan tâm cũng có thể cùng dự.
 
You are here: Home Tin tức Thông báo Thông báo tiếp nhận sinh viên trở lại học tập học kỳ 1 năm học 2009-2010