School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Thông báo Hội nghị Hóa học Toàn quốc lần thứ 5-VCCS5

VCCS-5(5th Vietnam Conference on Chemical Sciences- VCCS-5)
Hội hoá học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ V vào tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội. Hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu và được tiến hành trong một ngày.
I.Tiêu đề Hội nghị
Hoá học Việt Nam vì Sự phát triển bền vững
II. Báo cáo khoa học
1. Yêu cầu đối với báo cáo khoa học
Các báo cáo khoa học của những tác giả tham gia Hội nghị phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Là kết quả các đề tài nghiên cứu và ứng dụng có giá trị KHCN.
- Các định hướng và giải pháp mới về KHCN cho giai đoạn tới.
- Những thành tựu mới trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
Phạm vi chủ yếu về thời gian của các kết quả được đề cập trong các báo cáo là từ năm 2003 đến 2010.
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Các lĩnh vực chủ yếu của các báo cáo khoa học
Để bám sát các chương trình KHCN trọng điểm của nhà nước, xây dựng công nghiệp hóa chất phát triển bền vững, các báo cáo KH cần tập trung vào những lĩnh vực sau:
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến (bao gồm cả vấn đề nhiên liệu sinh học)
Hoá dược và hoá học các hợp chất tự nhiên
Hóa học phục vụ nông nghiệp và công nghiệp
Hóa học các hợp chất hữu cơ và hóa dầu
Hóa học vật liệu mới
Giáo dục và đào tạo nhân lực cho ngành hoá
Hóa học môi trường (về lĩnh vực này, dự kiến sẽ có cuộc hội thảo quốc tế do Hội Hóa học Việt Nam và Trung tâm Thông tin Thương mại Việt Nam tổ chức. Chi tiết về cuộc hội thảo sẽ được thông báo sau)

3. Đối tượng tham gia viết báo cáo khoa học

- Các hội viên Hội Hoá học Việt Nam.
- Các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam ở trong và ngoài nước làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực hoá học.
- Các nhà sản xuất kinh doanh, quản lý chuyên ngành ở trong và ngoài nước trong lĩnh vực hoá học.
- Các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học trong lĩnh vực hoá học ở trong và ngoài nước .
- Các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế (theo lời mời của Hội Hoá học Việt Nam).

4. Lựa chọn và sử dụng các báo cáo khoa học
- Ban biên tập tiếp nhận và tuyển chọn các báo cáo phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Hội nghị.
- Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trong “Tuyển tập báo cáo khoa học của hội nghị” (Tuyển tập sẽ được xuất bản).
- Một số báo cáo tiêu biểu sẽ được chọn để trình bày tại hội trường hoặc poster.

III. Thành phần tham gia Hội nghị:
Đại biểu các tổ chức thành viên và đại biểu hội viên của Hội hoá học Việt nam.
Đại biểu các Viện, Trường và Doanh nghiệp liên quan.
Các tác giả có báo cáo khoa học được đăng trong “Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị”.
Khách mời trong nước và quốc tế.

IV. Nguồn kinh phí cho Hội nghị
Lệ phí tham dự Hội nghị và lệ phí đăng bài trong “Tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị” theo quy định của Ban chỉ đạo.
Tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chương trình và đề tài nghiên cứu cũng như của các cá nhân trong và ngoài nước.
Quỹ của Hội Hoá học Việt Nam.
Các nguồn khác.

V. Dự kiến tiến độ chuẩn bị Hội nghị

STT

Nội dung và mục tiêu

Thời hạn chót

1

Thông báo số 1 về nội dung và phương thức tổ chức Hội nghị.

31-01-2009


Làm thủ tục pháp lý với Liên hiệp Hội và các cơ quan quản lý nhà nước

31/3/2009

2

Tiếp nhận thông tin phản hồi, giải đáp các thắc mắc, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung và phương thức Hội nghị.

31/5/2009

3

Thông báo số 2 (trong nước) (đã bổ sung và hoàn chỉnh nội dung và phương thức Hội nghị)

30/6/2009

4

Thông báo quốc tế

15/7/2009

5

Các tác giả gửi đăng ký viết báo cáo KH (theo mẫu) về Văn phòng Hội

31/12/2009

6

Các tác giả gửi báo cáo KH (báo cáo KH ở dạng hoàn chỉnh gồm bản giấy và đĩa CD, gửi về Văn phòng Hội)

30/4/2010

7

Tuyển chọn, phản biện, biên tập và in tuyển tập các báo cáo KH

30/7/2010

8

Gửi giấy mời Hội nghị cho khách quốc tế

30/7/2010

9

Gửi giấy mời Hội nghị cho khách trong nước

30/9/2010

10

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội nghị (hội trường, trang trí, lễ tân, …)

30/9/2010

11

Đón khách quốc tế và trong nước

Trước Hội nghị

12

Tiến hành Hội nghị (1 ngày tại Hà Nội)

Tháng 11/2010

13

Công việc sau Hội nghị (tiếp và tiễn khách quốc tế, thanh quyết toán, cám ơn)

15/12/2010

 
You are here: Home Tin tức Thông báo Thông báo Hội nghị Hóa học Toàn quốc lần thứ 5-VCCS5