School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Thông báo tài trợ cho các ĐT hợp tác NCKH giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ)

logo-naFostechQuỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Flanders. Mỗi bên (hai Quỹ) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu cơ bản thuộc chương trình này.

Kinh phí tài trợ cho mỗi đề tài hợp tác nghiên cứu (cơ bản) có thể lên tới 70,000 Euro/năm (tương đương 1,6 tỷ VNĐ) để chi trả nhân công lao đông khoa học, nguyên vật liệu và thiết bị (nhỏ) phục vụ nghiên cứu. Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình này là hai năm.
Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc phạm vi tài trợ của cả hai Quỹ (FWO và Nafosted) đều có thể được xem xét, tài trợ, bao gồm các ngành khoa học sau:
 1. Toán học, khoa học thông tin, khoa học máy tính
 2. Khoa học vật lý
 3. Hóa học
 4. Sinh học
 5. Y học
 6. Kỹ thuật công trình (Engineering)
 7. Khoa học vật liệu
 8. Khoa học nông nghiệp
 9. Khoa học trái đất và môi trường
 10. Khoa học xã hội và kinh tế
Đăng ký hồ sơ đề tài

Các nhà khoa học của hai bên sẽ nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình: Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (www.fwo.be). Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài phải được nộp cho Quỹ NAFOSTED thông qua thư điện tử (tới địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) hoặc hệ thống thông tin điện tử của NAFOSTED (www.nafosted.vn/oms).
Mẫu Hồ sơ đăng ký và hướng dẫn có thể tải về Tại đây .

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, viết bằng tiếng Anh và nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ.

Đánh giá xét chọn đề tài:

NAFOSTED và FWO sẽ độc lập tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ đề tài mà mỗi bên nhận được, sau đó trao đổi kết quả đánh giá để thống nhất quyết định danh sách các đề tài được tài trợ. Chỉ những đề tài được cả hai Quỹ cùng đề nghị tài trợ mới được chấp nhận. Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ khoa học ở nước mình (NAFOSTED; FWO).
Các tiêu chí đánh giá bao gồm:
 • Tính mới và sáng tạo;
 • Phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và chính xác;
 • Tính khả thi;
 • Trọng tâm nghiên cứu rõ ràng;
 • Sự phù hợp (Nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học được hai Quỹ tài trợ);
 • Năng lực khoa học và thành tích nghiên cứu (tầm quốc tế) của nhóm nghiên cứu;
 • Khả năng hợp tác / phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu có liên quan;
 • Tính hợp lý của kinh phí nghiên cứu đề nghị được tài trợ.
Tại Việt nam, đề tài được đánh giá bởi hội đồng khoa học do NAFOSTED chỉ định cùng với việc xem xét ý kiến nhận xét của các chuyên gia phản biện độc lập.
Tại Flanders, các đề tài sẽ được đánh giá bởi một hội đồng khoa học đa ngành cùng với việc xem xét các ý kiến nhận xét của các chuyên gia khi cần thiết.

Tiến độ thực hiện:
 • Hạn nộp hồ sơ: Trước 0h ngày 15/09/2009
 • Trao đổi danh sách hồ sơ đã tiếp nhận tại hai Quỹ: 16 - 30/9/2009
 • Độc lập tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ tại hai Quỹ: 10/2009
 • Trao đổi kết quả, quyết định danh sách đề tài được tài trợ: 11/2009
 • Bắt đầu triển khai thực hiện đề tài: 01/ 01/2010
 
You are here: Home Tin tức Thông báo Thông báo tài trợ cho các ĐT hợp tác NCKH giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ)