School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

BCH Liên Chi đoàn Viện Kỹ thuật Hóa học (2012-2014)

STT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
TS. Nguyễn Việt Cường
Bí thư
0938361889
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2
ThS. Vũ Trường Giang
PBT
0985573388
3
ThS. Lê Văn Dương
UVTV
0946488568
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4
SV. Nguyễn Thị Hoàn
UVTV
0973533918
5
SV. Chu Văn Quyết
PBT
01697173292
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6
SV. Nguyễn Công Hoàng
UVBCH
01689481088
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7
SV. Lưu Trường Giang
UVBCH
01663818124
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8
SV. Đỗ Văn Bắc
UVBCH
0974282105
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9
SV. Hoàng Nguyên
UVBCH
0947493442
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10
SV. Trịnh Thị Ánh
UVBCH
01649782361
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11
SV. Mai Thị Hằng
UVBCH
01662551286
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12
SV. Nguyễn Mạnh Cường
UVBCH
01677537557
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13
SV. Nguyễn Thùy Trang
UVBCH
0989884968
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14
SV. Mai Khương Duy
UVBCH
0984892737
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15
SV. Nguyễn Minh Công
UVBCH
01674537048
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16
SV. Lê Thị Nga
UVBCH
01662819579
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17
SV. Ngô Quang Tuân
UVBCH
01689784236
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18
SV. Đào Văn Hiếu
UVBCH
01202018380
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19
SV. Đỗ Hoàng Giang
UVBCH
0975335463
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
You are here: Home Tin tức Liên chi Đoàn BCH Liên Chi đoàn Viện Kỹ thuật Hóa học (2012-2014)