School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương

nghuonghao-1

Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương" đã được thực hiện bởi NCS. Nguyễn Hường Hảo, dưới sự hướng dẫn của PGS. Phạm Thế Trinh và PGS. Nguyễn Huy Tùng. Nghiên cứu đã thu được một số kết quả chính như sau:
1. Xác định được đơn phối liệu và các điều kiện công nghệ tối ưu dể tổng hợp PVA biến tính tinh bột
2. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của màng PVA biến tính tinh bột bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại như phổ hồng ngoại, phổ NMR, XRD và phân tích nhiệt.
3. Nghiên cứu được mối liên hệ giữa cấu trúc mạng lưới sử dụng chất khâu mạch glutaraldehyde (GA) đến tính chất cơ lý của màng PVA/TB. 
4. Nghiên cứu tối ưu các yếu tố ảnh hưởng đến độ trương của màng PVA biến tính tinh bột:
5. Xác định sự thủy phân invitro của màng PVA biến tính tinh bột.
6. Xác định được các được điều kiện công nghệ chế tạo màng sinh học PVA biến tính tinh bột:  
7. Đã tiến hành thử nghiệm màng PVA biến tính tinh bột trên động vật (thỏ) cho thấy màng không gây kích ứng da, không có độc tính, vết thương mau khô, không bị nhiễm trùng, có khả năng hồi phục nhanh.
Những kết quả nghiên cứu  bước đầu ứng dụng màng PVA biến tính tinh bột  chữa trị vết thương trên thỏ đã mở ra khả năng sử dụng loại màng này làm màng thay thế da trong tương lai.
Kết quả nghiên cứu trên đã được NCS. Nguyễn Hường Hảo, dưới sự hướng dẫn của PGS. Phạm Thế Trinh và PGS. Nguyễn Huy Tùng bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 22/5/2015.

nghuonghao-2

 
You are here: Home Sinh viên Bản tin Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme trên cơ sở polyvinyl ancol (PVA) biến tính với tinh bột, ứng dụng làm màng sinh học trong xử lý và điều trị vết thương