School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

TS. Nguyễn Quang Bắc

Các môn học đang giảng dạy:

Hướng nghiên cứu

Các công trình khoa học đã công bố

...

...

 
You are here: Home Sinh viên Danh sách cán bộ TS. Nguyễn Quang Bắc