School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Lễ ký kết MOU giữa Viện KTHH và Khoa Khoa học trường ĐH Chulalongkorn Thái Lan

08-MOU-SCE-CU02-MOU-SCE-CU

 Tiếp theo, một hội thảo khoa học giữa các nhà khoa học hai bên đã được tiến hành

04-MOU-SCE-CU

07-MOU-SCE-CU

06-MOU-SCE-CU

03-MOU-SCE-CU

 05-MOU-SCE-CU

 

 

 
You are here: Home Sinh viên Bản tin Lễ ký kết MOU giữa Viện KTHH và Khoa Khoa học trường ĐH Chulalongkorn Thái Lan