School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

DS Sinh viên Bảo vệ NCKH 2012-2013 cấp Viện

PHÂN BAN VÔ CƠ
Thời gian          : 7h30 - Thứ sáu 17/5/2013
Địa điểm bảo vệ:Phòng 214-C4- Văn phòng Viện KTHH

STT

Họ và Tên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

1
Đỗ Tất Bằng
Hóa lý- K53
Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến tính chất xúc tác quang của vật liệu nano bột hệ Al- TiO2
PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính
NCS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
KTHH.15
7
Nguyễn Văn Đại
Tạ Ngọc Hùng
Nguyễn Lê Thành
Nguyễn Văn Toản
Nguyễn Hữu Học
KTHH 4-K54
CN KTHH 2- K56
Hóa học- K55
Hóa học- K55
Hóa học- K55
Tổng hợp và đặc trưng một số vật liệu MOFs kích thước Nano
PGS.TS Tạ Ngọc Đôn
ThS.NCS Lê Văn Dương
KTHH.16
3
Nguyễn Xuân Dũng Phạm Mạnh Thắng
Trần Minh Định
Phạm Văn Ninh
Đặng Thị Linh
HD2-K53
KSTN HD- K53 HDQN-K53 HDQN-K53 HDQN- K53
Nghiên cứu chế tạo bộ xúc tác xử lý khí thải cho các xe máy đang lưu hành tại Việt Nam
PGS,TS, Lê Minh Thắng
KTHH.17
4
Nguyễn Đình Hiếu
Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Văn Phú
Phạm Minh Thao
KTHH4 - K55
KTHH2 - K55
Hóa học - K55
Hóa học - K55
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Meso ZeolitX từ vỏ trấu
PGS.TS Tạ Ngọc Đôn
ThS.NCS Lê Văn Dương
KTHH.18
5
Trần Văn Hưng
Phạm Thanh Quỳnh
KSTN HD - K53
HDQN- K53
Nghiên cứu hệ phản ứng Hydroformyl hóa Etylen trên xúc tác tẩm chất lỏng ion Silp
PGS,TS, Lê Minh Thắng
KTHH.19
6
Ngô Văn Hữu
CN Giấy-K53
Nghiên cứu ứng dụng Zeolite cho quá trình tẩy trắng bột cơ bằng Hydroperoxit
TS. Phan Huy Hoàng
KTHH.20
7
Lê Tuấn Linh
Lê Thành Hàng
Đào Quỳnh Giang
Nguyễn Trung Thành
HDQN-K53 HDQN-K53
HD1-K53
HD2-K53
Nghiên cứu công nghệ khí hóa sinh khối
PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ
KTHH.21
9
Nguyễn Văn Long
Trần Huy Đạt
Trần Bình Mười
Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Trà
HD2 - K53
HD1 - K53
HD1 -K53 HDQN- K53 HDQN-K53
Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp tới hoạt tính xúc tác cho quá trình khử Cr(VI) trong nước thải
PGS.TS. Nguyễn Hồng Liên
KTHH.22
10
Bùi Trung Tuyến
Vô cơ-K53
Nghiên cứu tách nhôm và Silic Dioxit từ Kaolin
PGS. La Thế Vinh
KTHH.23
Ghi chú :
- Sinh viên trình bày không quá 10 phút, bảo vệ theo đúng thứ tự của danh sách.
- Sinh viên tự chuẩn bị máy tính
- Sinh viên nhận giấy chứng nhận NCKH tại Giáo vụ Viện vào tuần 41 (từ 23-24/5/2013).
.
PHÂN BAN HỮU CƠ
Thời gian          : 7h30 - Thứ sáu 17/5/2013
Địa điểm bảo vệ: Phòng họp Trung tâm Polyme (tầng 5 - nhà C) - ĐHBK Hà Nội

STT

Họ và Tên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

1

Nguyễn Văn Đông

Polyme-K53

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu Polyme Compozit trên cơ sở nhựa nền Epoxy và tro bay đã xử lý

PGS.TS. Bạch Trọng Phúc

NCS. Phạm Thị Hường
KTHH.01
2
Đỗ Hoàng Giang
Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thanh Phúc
KTHH5-K54
KTHH4- K55
KTHH3-K55
Nghiên cứu quá trình hấp phụ và tách các hợp chất thiên nhiên từ lá dâu tằm bằng vật liệu γ- Al2O3
TS. Trần Thượng Quảng
KTHH.02
3
Đoàn Văn Hiến
Nguyễn Huy Tú
KTHH5 - K54
KSTN HD-K53
Mô phỏng quá trình khí hóa sinh khối để sản xuất khí tổng hợp và sản xuất điện năng quy mô nhỏ bằng phần mềm mô phỏng Unisim
PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ
KTHH.03
4
Trần Quang Nam
Polyme-K53
Nghiên cứu và chế tạo hệ nhựa nền Epoxy gia cường bằng vi sợi Xenlulo
GS.TS. Bùi Chương
KTHH.04
 5
Nguyễn Hoài Nam
Lê Văn Quỳnh
Trương Công Phú
HD2-K53
HD2-K53
HDQN-K53
Nghiên cứu quá trình oxy hóa không hoàn toàn propan/propylene để tổng hợp acrolein
PGS,TS, Lê Minh Thắng
KTHH.05
6
Nguyễn Trọng Thái
Phạm Ngọc Trâm
KTHH3-K54
KSTN HD-K53
Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình isomer hóa bằng phần mềm Unisim
PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
KTHH.06
 7
Phạm Thị Trang
Dương Đông Phương
QTTB - K53
Tinh chế Stevioside từ cỏ ngọt Stevia rebaudiana và khảo sát quá trình hấp phụ chất màu lên chất hấp phụ γ-Al2O3.
PGS. Trần Trung Kiên
KTHH.07
 8
Vũ Viết Tuấn
Trần Công Mỹ
Nguyễn Thái Duy
KSTN HD-K53
HD2-K53
KTHH2-K54
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể lưỡng chức năng thế hệ mới, sử dụng để chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học
PGS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng
KTHH.08
 9
Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Nữ Thư Quỳnh
Trần Hữu Khánh
Phan Thanh Sinh
Kim Văn Dũng
HD2-K53
HDQN- K53
HD2-K53
HDQN-K53
KSTN HD-K53
Sản xuất diesel sinh học thế hệ hai từ nguyên liệu phi thực phẩm theo công nghệ liên tục
PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ
KTHH.09
 10
Lê Văn Viên
CN Giấy-K53
Tối ưu hóa điều kiện tiền xử lý phế liệu gỗ keo bằng NaOH để thu đường có thể lên men được
PGS.TS. Doãn Thái Hòa
KTHH.10
Ghi chú :
- Sinh viên trình bày không quá 10 phút, bảo vệ theo đúng thứ tự của danh sách.
- Sinh viên tự chuẩn bị máy tính
- Sinh viên nhận giấy chứng nhận NCKH tại Giáo vụ Viện vào tuần 41 (từ 23-24/5/2013).
 
You are here: Home Sinh viên Thông báo DS Sinh viên Bảo vệ NCKH 2012-2013 cấp Viện