School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

Chi hội cựu giáo chức Viện Kỹ thuật Hóa học

CHI HỘI 18 (VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC)

Chi hội trưởng: Đỗ Bình, mobi: 090 611 5519, Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chi hội phó thường trực: Ng Thị Diệu Vân, mobi: 091 323 6330; Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chi hội phó: Lê Minh Hồng, mobi: 01639846768

Chi hội phó: Nguyễn Thị Thoa, mobi: 098 292 1947

Chi hội 18 có 12 phân hội với tổng số hội viên như sau (tính đến tháng 11 năm 2017):

TT
PHÂN HỘI
HỘI VIÊN
PHÂN HỘI TRƯỞNG
CGC
CLB
1
HOÁ ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ
18
02
Lê Minh Hồng, Tel: 01639846768
2
HOÁ LÝ
10
01
Đỗ Ngọc Kim, Tel: 0942373386
3
HOÁ PHÂN TÍCH
10
02
Đoàn thị Huê, Tel: 3868 1391
4
HOÁ HỮU CƠ
15
 
Dương Văn Tuệ, Tel: 0988160669
5
MÁY HOÁ
05
04
Đỗ Ngọc Kim, Tel: 0942373386
6
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CNHH
13
 
Trần Mạnh Tiến, Tel: 0906268570
7
CN VÔ CƠ + CN IN
14
5
Trần Bích Khanh, Tel: 0912353334
8
CNVL SILICAT + XDCN
16
 
Đặng Thị Minh Nghĩa, Tel: 0913000266
9
ĐIỆN HOÁ & BVKL
09
01
Lê Đức Tri, Tel: 3864.5394
10
HỮU CƠ- HOÁ DẦU
15
 
Nguyễn Thị Thoa, Tel: 0982921947
11
POLYME + XENLULOZA-GIẤY
15
 
Lê Dy Linh, Tel: 01668713872
12
KH&CN MÔI TRƯỜNG
09
 
Ngô thị Nga, Tel: 0904238873
CỘNG
149
15
 

   

 
You are here: Home Sinh viên Cựu Cán bộ Chi hội cựu giáo chức Viện Kỹ thuật Hóa học