School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

TS. Vũ Minh Khôi

Giảng dạy các môn:

 • - Vật liệu vô cơ
 • - Công nghệ muối khoáng
 • - Công nghệ sản xuất các hợp chất của Nitơ

Lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm:

 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh sau: Chế biến khoáng sản cao lanh thành các sản phẩm có ích; Nghiên cứu xử lý chất thải rắn thu hồi kim loại và xử lý môi trường; Điều chế các kim loại và oxit kim loại; Nghiên cứu và chế tạo sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ và kỹ thuật; Điều chế chất màu dùng trong công nghiệp gốm sứ.

Đề tài, dự án thực hiện trong 5 năm gần đây:

 • Nghiên cứu tách nhôm từ cao lanh ứng dụng để chế tạo bột màu xanh dương hệ spinel CoAl2O4, mã số T2017-008

Kết quả nghiên cứu đã công bố trong 5 năm gần đây:

 1. Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trường thạch bán phong hóa làm phối liệu xương gạch granite. Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH Công Nghiệp Hà Nội (2013)
 2. Tổng hợp một số dẫn xuất 2- amino-4,6-diarylpyrimidin bằng phương pháp không dung môi trong lò vi sóng - ĐH Công Nghiệp Hà Nội (2013)
 3. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thành Trung (2013). Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng axít HCl, Tạp chí Hóa học, 51(2C), 601-606
 4. Vũ Minh Khôi, Bùi Trung Tuyến, Nguyễn Thế Dương, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương (2013). Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng phản ứng pha rắn, Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, 9, 34-39
 5. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Ngọc Hiển (2014). Ảnh hưởng của phụ gia SiO2 đến một số tính chất của sơn vô cơ trên cơ sở polyme phốt phát nhôm, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 52- số 5B, 604-610
 6. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương, Hà Thị Hồng Yến, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Thị Vân Anh (2015). Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ bằng KHSO4, Tạp chí Hóa học, 53(3e12), 254-257
 7. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Quách Thị Phượng, Lê Thị Mai Hương (2015). Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tách nhôm oxit trong cao lanh bằng phản ứng với Natribisulfat, Tạp chí Hóa học, 53(4e2), 24-27
 8. Vũ Minh Khôi, La Thế Vinh, Lê Thị Mai Hương (2015). Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách nhôm oxit trong cao lanh Phú Thọ với natrihydrosunfat và thu hồi nhôm oxit sau hòa tách. Tạp chí Hóa học,6e 453, 303-307.
 9. The Vinh La, Minh Khoi Vu, Research on alumina extraction from Kaolin of Phutho province by solid state reaction, The 10th AUN/SEED-Net regional conference on geological and geo-resource engineering, Phnom Penh, Cambodia 2017, 460-466.

Sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đã hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn: Không có

 
You are here: Home Sinh viên Danh sách cán bộ TS. Vũ Minh Khôi