School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
Details for Điểm CK HÓA VÔ CƠ CH3120 Lớp 88141
PropertyValue
NameĐiểm CK HÓA VÔ CƠ CH3120 Lớp 88141
Description

Thắc mắc về điểm SV lên trực tiếp vào sáng T3, T6 (14,17/6) tại VP Bộ môn C1-408

FilenameLink to view?usp=sharing
FilesizeLink
Filetypecom/file/d/0B4xjkZUAZDY-TE9LUHZ6aDA4TWZPMWNBM1A2d2JNRHR2MFlJ/view?usp=sharing (Mime Type: link)
Creatorhuy.nguyenle
Created On: 06/13/2016 09:04
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits672 Hits
Last updated on 06/14/2016 09:20
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
You are here: Home Sinh viên Bảng điểm Bộ môn Điểm CK HÓA VÔ CƠ CH3120 Lớp 88141