School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
Details for Điểm QT Hóa Vô cơ CH3120 Lớp 88139 (1)
PropertyValue
NameĐiểm QT Hóa Vô cơ CH3120 Lớp 88139 (1)
Description

Sinh viên cần phúc tra trực tiếp lên bộ môn đăng kí vào buổi sáng thứ 3, thứ 4 (7-8/6/2016)

FilenameLink to view?usp=sharing
FilesizeLink
Filetypecom/file/d/0B4xjkZUAZDY-VmcybUNQTmJIRjQtemZ5NHkwOFB3OWtfWUlF/view?usp=sharing (Mime Type: link)
Creatorhuy.nguyenle
Created On: 06/06/2016 05:43
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits859 Hits
Last updated on 06/06/2016 05:45
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
You are here: Home Sinh viên Bảng điểm Bộ môn Điểm QT Hóa Vô cơ CH3120 Lớp 88139 (1)