School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

TS. Nguyễn Anh Vũ

 Các môn giảng dạy:

Hướng nghiên cứu:
Các công trình NC đã công bố:
Các bài báo quốc tế (ISI articles):

Các bài báo trong nước:

Các hội nghị trong nước:

Các sách đã xuất bản:
Học viên cao học đang hướng dẫn:
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có
Các đề tài đã và đang thực hiện:

Các thông tin khác (nếu có):

 
You are here: Home Sinh viên Danh sách cán bộ TS. Nguyễn Anh Vũ