School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
---
   

TUYỂN DỤNG CÔNG TY TORRECID

- YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: trong file đính kèm
- HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Tiếp xúc trực tiếp sinh viên với các nội dung tương tự như mọi năm bao gồm: Giới thiệu thông tin công ty, vị trí tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp
Thời gian tổ chức tuyển dung: 9h thứ 2 ngày 6/6/2016
Địa điểm: Phòng 202 nhà - C10 - Trường ĐHBK Hà Nội

Thân mời các em sinh viên đến dự và phỏng vấn.

DHBKHN-Hoa hoc1.pdf page 1

2015-08-26 01 20150826143219916.PDF page 1

 
You are here: Home Sinh viên Học bổng-tuyển dụng TUYỂN DỤNG CÔNG TY TORRECID