School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
Tel: +84-24-3869 2370
 
Tel: +84-24-3868 3098
Email: pcm@hust.edu.vn
 
Tel: +84-24-3869 2737
Email: ceber@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
Details for ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ và BÁO VỆ THÍ NGHIỆM. Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG (CH1010) kì 2015.1
PropertyValue
NameĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ và BÁO VỆ THÍ NGHIỆM. Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG (CH1010) kì 2015.1
Description
FilenameCH1010-HDC2015.1(vào điểm sau).pdf
Filesize94.07 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatorhuy.nguyenle
Created On: 12/11/2015 13:31
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2729 Hits
Last updated on 12/11/2015 13:31
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
You are here: Home Sinh viên Bảng điểm Bộ môn ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ và BÁO VỆ THÍ NGHIỆM. Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG (CH1010) kì 2015.1