School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

15086239 10155357187359057 1118823108 n

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH DIỆU HỒNG

Phó giáo sư, Tiến sỹ, giảng viên cao cấp

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại cơ quan: 043.8692441


Giảng dạy các môn học:

      Cho đại học:

ü  Study of catalyst structure (tại Vương Quốc Anh)

ü  Hóa học dầu mỏ và khí (ĐHBK, Hà Nội)

ü  Nhiên liệu sạch (ĐHBK, Hà Nội)

ü  Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học (ĐHBK, Hà Nội)

 Cho Cao học, Tiến sỹ

ü  Nhiên liệu mới thân thiện môi trường

ü  Nâng cấp Nhiên Liệu

ü  Chuyên đề Tiến sỹ

ü  Các quá trình xanh trong Công nghệ Hóa dầu

Đã hướng dẫn thành công (tại Vương Quốc Anh, Việt Nam, Thái lan):

ü  - 18 thạc sỹ 

ü  - 4 tiến sỹ

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây

ü  Vật liệu xúc tác với tâm kim loại chuyển tiếp

ü  Sử dụng các Kỹ thuật hiện đại trong dòng insitu XAS, EXAFS, XPS, TGA-MS xác định các đặc trưng cấu trúc và ảnh hưởng của các tâm Hoạt tính tới hiệu quả xúc tác dị thể

ü  Các vật liệu mao quản nanô/cấu trúc nano aluminophosphate và aluminosilicate

ü  Nhiên liệu sinh học thân thiện môi trường

ü  Các chất tẩy rửa trong đời sống và trong Công nghệ Lọc Hóa dầu

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây

Trong 5 năm gần đây đã tham gia và chủ trì các đề tài:

Đề tài 1: Nghiên cứu và lựa chọn nguyên liệu để tổng hợp zeolite A và xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu chứa zeolite công suất 3000 tấn/năm phục vụ nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam 2005

Đề tài 2: Nghiên cứu cấu trúc các vật liệu xúc tác rây phân tử bằng phương pháp phổ hấp thụ X-ray hiện đại EXAFS để điều khiển các đặc tính của xúc tác (đề tài nghiên cứu khoa học của Tập đoàn dầu khí Vương quốc Anh BP kết hợp với Viện Hoàng Gia Anh) 2006

Đề tài 3: Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và phương tiện vận chuyển. (đề tài Độc lập cấp Nhà nước) 2006

Đề tài 4: Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để sản xuất chất tẩy rửa thân thiện môi trường dùng trong xử lý vải sợi phục vụ cho công nghiệp dệt may (đề tài Độc lập cấp Nhà nước) 2010

Đề tài 5:  "Study on the synthesis and characterization of hydrotalcite catalysts by Synchrotron radiation techniques for the decarboxylation to obtain green hydrocarbons" - Funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development 2013

Đề tài 6: Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ sản xuất biodiezel trong pha lỏng từ các loại mỡ thải và dầu vi tảo, sử dụng hệ xúc tác tiên tiến - bazơ rắn – Đề tài hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 2014

Đề tài 7: Study on the treatment and conversion of fatty sludge waste to new generation of environmental friendly solvent in the industrial applications of paint blending and removing" - Funded by The Ministry of Industry and Trade of Vietnam 2014

Đề tài 8: Nghiên cứu sử dụng xúc tác FCC cân bằng từ phân xưởng RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất làm phụ gia để sản xuất xi măng – Đề tài đặt hàng của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn – Nhà máy Lọc dầu Dung quất 2015

Đề tài 9: “Sustainable green fuel and hydrocarbon production from Vietnamese Oil Seed Crops” funded by Newton Fund - United Kingdom 2016

  

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây

* Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2-2006-00103, cấp 23/11/2009. 

     Tạ Ngọc Đôn, Phạm Minh Hảo, Nguyễn Khánh Diệu Hồng. Phương pháp sản xuất zeolit 4A từ cao lanh Việt Nam

* Đồng tác giả/tác giả chính 3 cuốn sách, làm giáo trình giảng dạy cho đại học và cao học ngành Hóa dầu:

ü  Hóa học dầu mỏ và Khí – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2008

ü  Nhiên liệu sạch - nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2010

ü  Các quá trình xanh trong Hóa dầu - Nhà xuất bản trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2015

* Đã đăng nhiều bài báo trên các tạp chí, tuyển tập trong và ngoài nước, hai bằng phát minh sáng chế. Dưới đây là mốt số bài báo tiêu biểu:

1.     Hong K.D Nguyen, Richard Catlow and Gopinanthan Sankar, the Royal Institution of Great Britain, London. (2005). EXAFS, an effective technique of characterize and locate the metal sites in the framework of bifunctional molecular sieve catalysts. Book of The 4th Asia-Pacific Chemical reaction Engineering Symposium. June 12-15, 2005, Gyeongju, Korea.

2.     Hong K D Nguyen. Characterization and location of Cobalt sites in the framework of Chabazite molecular sieve catalysts. The Royal Institution of Great Bitain/UK. Book of RSCE Nanyang Technological University, (2006).  P.177- 178

3.     Ngo Quoc Tuan, Nguyen Khanh Dieu Hong, Dinh Thi Ngo  “Preparing detergent for treating petroleum sediment from pine oil and coconut oil”, Book of RSCE Nanyang Technological University, (2006) P.177-178

4.     Hong K.D. Nguyen, G.Sankar and R. Catlow.. Characterisation and location of metal sites in the framework of Chabazite-type molecular sieve catalysts.  British Zeolit Association XXIX Annual Meeting. The Lovat Rees Memorial Meeting. 30th  July – 4th August 2006, P30

5.     Trung L. Chu, Amber Welch, Hong K.D. Nguyen. Synthesis of ferrisilicates by using cogel precursors, applied as a catalyst for the alkylation of benzene with ethanol. PetroVietnam Jounal Vol.10, 2011. ISN 0866-854X. (2011) P 47-55

6.     Don Ta Ngoc, Thanh Huyen Pham, Khanh Dieu Hong Nguyen. Synthesis, characterization and application of nanozeolite NaX from Vietnamese kaolin. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 045018 (12pp). doi:10.1088/2043-6262/4/4/045018.

7.     Ta Ngoc Don, Vu Dao Thang, Pham Thanh Huyen, Pham Minh Hao, Nguyen Khanh Dieu Hong. (2005). Y Zeolit from kaolin taken in yen Bai- Viet Nam: Synthesis, characterisation and catalytic activity for the cracking of n-heptane. Studies in Surface Science and Catalysis. Elsevier. Vol. 159, p197-200 (2006).

8.     Hong K.D. Nguyen, Ta Ngoc Don, Gopinathan Sankar, Richard A. Catlow. Study of Fe sites in the framework of large pore FeAlPO-5 synthesized from different templates. Catalysis Communications 25 (2012) 125–129.

9.     Linh T. M. Hoang,  Long H. NgoHa L. Nguyen, Hanh T. H. Nguyen, Chung K. Nguyen, Binh T. NguyenQuang T. Ton, Hong K. D. Nguyen, Kyle E. Cordova and  Thanh Truong. An azobenzene-containing metal–organic framework as an efficient heterogeneous catalyst for direct amidation of benzoic acids: synthesis of bioactive compounds. Chem. Commun., 2015, 51, 17132-17135. DOI: 10.1039/C5CC05985B

10.  Pham Tri Thong, Nguyen Khanh Dieu Hong and Sunate Surbkar “Physical properties green bean”. Proceedings of the 5 th International Conference on Innovations in Food and Bioprocess technology, 7-9 December 2010. Asian Institute of technology Pathumthani Thailand. A1-2, P1-13. (was rewarded as outstanding paper)

11.  Nguyen Khanh Dieu Hong. Phan Trung Nghia, Nguyen Dang Toan, Nguyen Le To Nga, Nguyen Thi Ha, Vo Duc Anh, Vu Thi Phuong Anh. Biodiesel from Rubber seed oil on Heterogeneous Catalyst: an effective way to use byproducts from rubber processing. Seikei Kakou. Journal of The Japan Society of Polymer Processing (JSPP).  Vol.26. No.4. 2014.

 12.  Hong K. D. Nguyen, Don N. Ta and Ha T. Nguyen. Preparation of Cellulose Based Catalyst for Converting Rubber Seed Oil to Biodiesel. Journal of Applicable Chemistry. 2016, 5 (4): 727-737.  ISSN: 2278-1862.

13.  Hong Khanh Dieu Nguyen, Dang Toan Nguyen. Preparation of meso-structured silica–calcium mixed oxide (MSCMO) catalyst for converting Vietnamese rubber seed oil to biodiesel. J Porous Mater 9/2016. DOI 10.1007/s10934-016-0279-8.

14.  Hong Khanh Dieu Nguyen, Phong Van Pham, Anh Duc Vo. Preparation, characterization and thermal stability improvement of mesoporous sulfated zirconia for converting deodorizer distillate to methyl esters. J Porous Mater 2016. DOI 10.1007/s10934-016-0274-0.

15.  Hong K. D. Nguyen, Gopinathan Sankar, Richard A. Catlow. Reactivities study of titanium sites in titanosilicate frameworks by in situ XANES. J Porous Mater 2016. DOI 10.1007/s10934-016-0275-z.

16. Hong K. D. Nguyen, Ngo T. Dinh, Nga, L. T. Nguyen & Don Ta Ngoc. Study on the synthesis and application of mesoporous nanocrystal HZSM-5 for the catalytic cracking of used cooking vegetable oil in Vietnamese restaurants for green diesel. J Porous Mater, Sept 2016

17.  Hong K. D. Nguyen.  Vuong V. Pham, Hai T. Do. Preparation of Ni/Biochar catalyst for hydrotreating of bio-oil from microalgae biomass. Catalysis Letter. DOI:10.1007/s10562-016-1873-8Issue No: Vol. 146, No. 11 (2016)

18.  Hong K. D. Nguyen, Gopinathan Sankar, Richard A. Catlow. Effects of the synthetic condition on the stability, particle size and redox chemistry of nanoporous CoAlPO-34. J Porous Mater. accepted September 2016

19.  Hong K.D.Nguyen, Phuong T. Hoang, Ngo T. Dinh. Study on surface modification of nanosilica aerogel for oil adsorption on surface oil polluted water. Journal of Chemistry, 54(5e1,2): 426-430, 2016

20.  Hong K.D.Nguyen, Hung V. Nguyen. Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2): 351-355, 2016

21. Hong Khanh Dieu Nguyen, Toan Dang Nguyen, Dung Ngoc Hoang, Duc Sy Dao, Thao Tien Nguyen, Limphirat Wanwisa, and Lan Linh Hoang. X-ray absorption spectroscopies of Mg-Al-Ni hydrotalcite like compound for explaining the generation of surface acid sites. Korean J. Chem. Eng. DOI: 10.1007/s11814-016-0285-1

22. Hong Khanh Dieu Nguyen, Toan Dang Nguyen, Anh Thi Phuong Vu & Thao Tien Nguyen. Preparation of acid–base bi-functional hydrotalcite based catalyst for converting Vietnamese coconut oil to green hydrocarbons. Chemical Papers. DOI 10.1007/s11696-016-0020-8. Oct 2016

 

 

 
You are here: Home Nguyễn Khánh Diệu Hồng