School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông báo Hội nghị Khoa học giao lưu ngành Hóa lần thứ VIII

Nhân dịp Hội Giao lưu truyền thống ngành Hóa lần thứ VIII, hội nghị Khoa học Cán bộ ngành Hóa dự định tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2011. Hội nghị nhằm công bố những kết quả nghiên cứu mới, tiêu biểu; các hướng nghiên cứu của cán bộ và sinh viên thực hiện tại: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hoá học ở các Viện Nghiên cứu và các trường Đại học trên toàn quốc.

Hội nghị nhận các báo cáo khoa học có chất lượng và gửi đăng trên Tạp chí Hóa học số Đặc biệt theo như Thông báo Hướng dẫn này

Thời gian đăng ký tham dự hội nghị: trước ngày 15 tháng 02 năm 2011.

Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 05 tháng 03 năm 2011.
 
You are here: Home Hội Giao lưu truyền thống ngành Hóa lần 8 (ĐH BKHN 2011) Thông báo Hội nghị Khoa học giao lưu ngành Hóa lần thứ VIII