School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Liên hệ

Bộ môn Hóa Vô cơ-Đại cương

C1-408, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel : +84-24-38680110
 
Email: SCE-INORGANIC@hust.edu.vn 
 

PHAN TRUNG NGHĨA

phantrungnghiaPGS. PHAN TRUNG NGHĨA

(Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su)
Địa chỉ: Room 408, C1 Building
Điện thoại: 00.84.24.3868 0110;
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

RESEARCH:

 • - Vật liệu Xanh (Cao su, Lavender)
 • - Vật liêu tiên tiến (PEM, nano Fe3O4@Al2O3, nano Au, nano Ag với NR)
 • - Polyme phân hủy sinh học (PLLA, PBAT, PHB)
 • - Materials research and development of biomedical rubber
 • - Materials research and development of PVC fabric
 • - Materials research and development of fuel cell base on rubber
 • - Materials research and development of PLLA and Rubber

WORK EXPERIENCE:
2011-4/2019

 1. Director of Center for Rubber Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology, HUST http://ceber.hust.edu.vn/ 
 2. Member of International Organization for Standardization, TC45, SC2.
 3. Member of Vietnam Standards and Quality TC45 (Rubber), 2016-2021.
 4. Director of Project @Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber@€ JST-JICA ESCANBER Project, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology. 1- Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam, http://escanber.hust.edu.vn/. ESCANBER Project is collaborative research with Nagaoka University of Technology (Japan), National Institute for Enviromental Studies (Japan), Hanoi University of Technology (Viet-Nam), and Rubber Research Institute of Viet-Nam (Viet-Nam). The project will be implemented for 5 years.
 5. Business or Sector Education and Training
 6. Head of Green-Tech Division
 7. Head of Department of Inorganic Chemistry, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology. 1- Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam, www.hust.edu.vn. Responsible for teaching and research activities of the Departments including: development of ciriculum, orientation of the research. Member of Academic Council of the School of Chemical Engineering (Hanoi University of Science and Technology)

1999-now

 1. Assoc. Professor, Doctor, Lecturer at School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology. 1- Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam, www.hust.edu.vn 
 2. Teaching and doing research.
 3. Business or Sector Education and Training

EDUCATION AND TRAINING

LIST OF PUBLICATIONS
Journals

2018

1.  Yoshimasa Yamamoto, Siti Nadiah Binti Norulhuda, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Thermal degradation of deproteinized natural rubber, Polymer Degradation and Stability, 2018, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.08.003 0141-3910/ © 2018 (ISI).

2.  Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia and Seiichi Kawahara, Factors influencing green strength of commercial natural rubber, Green Process Synth 2018, https://doi.org/10.1515/gps-2018-0019 (ISI).

3.  Nghiem Thi Thuong, Tran Anh Dung, Do Quoc Viet, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Thu Ha, Tran Thi Thuy, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto and Seiichi Kawahara, Removal of Protein from Natural Rubber in Pilot Scale Toward Production of Low Protein Rubber Gloves, Journal of Science & Technology, Vietnam 126 (2018) 001-004.

4. Nguyen Thu Ha, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Characterization of Hydrogenated Natural Rubber Prepaared though Hydrogenation in the presence of plladium Catalyst in Latex Stage, Journal of Catalyst and Adsorption, Vol 7 issue 3/2018, Page 31-37.

2017

1.  Tran Anh Dung, Nguyen Thi Nhan, Nghiem Thi Thuong, Do Quoc Viet, Nguyen Huy Tung, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Tran Thi Thuy, Dynamic mechanical properties of Vietnam natural rubber via grafting with styrene, International Journal of Polymer Science, Vol 2017, Article ID 4956102, 8pages, (2017), ISSN: 1687-9422. (ISI)

2.  Tran Anh Dung, Nguyen Thi Nhan, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Kenichiro Kosugi, Seiichi Kawahara, Tran Thi Thuy, Modification of Vietnam natural rubber via grafting copolymerization with styrene, Journal of The Brazilian Chemical Society, Vol. 28(4) 669-675 (2017), ISSN: 0103-5053. (ISI)

3.  Fumitoshi Noguchi, Yuanbing Zhou, Kenichiro Kosugi, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Masao Fukuda, Seiichi Kawahara, Effect of straininduced crystallization on the tear strength of natural rubber/styrene butadiene rubber blend, First published: 06 June 2017, https://doi.org/10.1002/adv.21843. (ISI)

4.  Nghiem Thi Thuong, Oraphin Yamamoto, Phan Trung Nghia, Katrina Cornish, Seiichi Kawahara, Effect of naturally occurring crosslinking junctions on green strength of natural rubber, Polymers for Advanced Technologies, Volume 28, Issue 3, Pages 303-311. (ISI)

5.  Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Detection of Isomerization in Commercial Natural Rubber, AWPP Proceedings, ID59, Page 184-188, 2017.

6.  Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Factors Influencing Green Strength of Commercial Natural Rubber, ASAM-6 Proceedings, Pages 166-170, 2017.

2016

1. Nghiem Thi Thuong, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Analysis of damage in commercial natural rubber through NMR spectroscopy, 123, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.11.025., Polymer Degradation and Stability, Elsiver, pp155-161, 123 Jan. 2016.

2.  Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Characterization of commercial natural rubber purified with transesterification, Vietnam Journal of Chemistry, Vol 54, No 4 (2016).

3.  Trịnh Thị Hằng, Phan Trung Nghĩa, Seichi Kawahara, Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất đến khả năng loại bỏ protein trong cao su tự nhiên, Tạp chí hóa học, Số 54(6e1), tháng 11/2016, 0866-7144.

4.  Đỗ Quốc Việt, Phan Trung Nghĩa, Seiichi Kawahara, Nguyễn Thu Hà, Biến tính cao su thiên nhiên loại protein được hydro hóa bằng quá trình đồng trùng hợp ghép styren và acrylonitrile, Tạp chí hóa học, Số 54(6e1), tháng 11/2016. 0866-7144.

5.  Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thu Huyền, Trịnh Xuân Anh, Phan Trung Nghĩa, Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh Đăng Chính, Tổng hợp hạt nano TiO2 bằng phương pháp sol-gel kết hợp thủy nhiệt và khảo sát khả năng xúc tác quang hóa đối với chất màu metylen xanh, Tạp chí Khoa học, chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Vol. 32, No. 4, 2016, 0866-8612.

6.  Nguyen Thi Nhan, Tran Anh Dung, Pham Duy Khanh, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Huy Tung, Phan Trung Nghia, Tran Thi Thuy, Investigation of cure and mechanical properties of deproteinized natural rubber-g-poly(methyl metacrylate), Vietnam journal of Chemistry, Vol 54, Issue 4, 08/2016, 0866-7144.

2015

 1. Nguyen Thu Ha, Kenichiro Kosugi, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Mechanism of Heterogeneous Hydrogenation of Natural Rubber in Latex. Journal: Colloid and Polymer Science, Springer. Submited. CPS-2015-0917, Dec. 2015.
 2. Nghiem Thi Thuong, Kenichiro Kosugi, Seiichi Kawahara, Phan Trung Nghia, Structural characterization of rubber from Lactarius Volemus through 2D-NMR spectroscopy, International Technical Journal for Polymer Materials (Kautschuk Gummi Kunststoffe), pp.2-9, Sep. 2015. 
 3. Nguyen Thu Ha, Keiichiro Shiobara, Yoshimasa Yamamoto, Kenichiro Kosugi, Lina Fukuhara, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Prepartion and Characterization of Hydrogenated Natural Rubber with Hydoxyl Groups, Polymer for Advanced Technologies, Polym. Adv. Technol. DOI: 10.1002/pat.3571, 2015. 
 4. Lina Fukuhara, Kai Miyano, Yoshimasa Y, amamoto, Hiroyuki Ishii, Phan Trung Nghia, Masao Fukuda, Seiichi Kawahara, Removal of Proteins from Natural Rubber Latex and Gloves, International Technical Journal for Polymer Materials (Kautschuk Gummi Kunststoffe), pp.24-29, Mar. 2015.
 5. Yamamoto Yoshimasa, IshidaTakuya, Phan Trung Nghia, Fukuhara Lina, Kosugi Kenichiro, Ishii Hiroyuki, Kawahara Seiichi, Reactive Mixing and Mechanical Property of Polylactic acid/ Epoxidized Natural Rubber Blend, Japanese Journal of Polymer Science and Technology, Vol 72, No 3, pp. 124-129, 2015. 
 6. Yamamoto Yoshimasa, Shiobara Keiichiro, Nguyen Thu Ha, Phan Trung Nghia, Fukuhara Lina, Ishii Hiroyuki, Kawahara Seiichi, Hydrogenation of Epoxidized Natural Rubber in Latex Stage, Japanese Journal of Polymer Science and Technology, Vol 72, No 3, pp. 118-123, 2015.

2014

 1. Nguyen Khanh Dieu Hong, Phan Trung Nghia, Nguyen Dang Toan, Nguyen Le To Nga, Nguyen Thi Ha, Vo Duc Anh, Vu Thi Phuong Anh, Biodiesel from rubber seed oil on heterogeneous catalyst: an effective way to use byproducts from rubber processing, Journal of the Japan Society of Polymer Processing, Vol 26, No 4, pp.173-179, 2014. 
 2. Tran Thi Luyen, Huynh Dang Chinh, Phan Trung Nghia, Do Phuc Quan, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan, Research and Application of Electrochemical Techniques Nano Polypyrrole and Oriented Applications in Biosensors, Journal of Chemistry, Vietnam, Vol 52(5A) p61-65. 2014.

2013

 1. Bui Thi Trang, Dao Viet Linh, Nguyen Lan Huong, To Kim Anh, Phan Trung Nghia, Masao Fukuda, Screening of Natural Rubber-degrading Microorganisms from Rubber Processing Factory Waste in Vietnam, International Journal of Waste Resources, pp.9-12, Vol.3(1) Jan. 2013

2012

 1. Nguyen Ngoc Bich, Nguyen Minh Tan, Phan Trung Nghia, The Treatment of Natural Rubber Processing Effluent in the Context of Climate Change, International Technical Journal for Polymer Materials, p60-62, Jun. 2012,
 2.  Vu Giang Nguyen, Christian Linsmeier, Mi Kye-ong Jang, Myung Yul Kim, Jae Woon Nah, Hoang Thai, Duc Huynh Mai, Huu Trung Tran, Dang Chinh Huynh, Trung Nghia Phan, Preparation of Polypropylene/ TiO2 nanocomposites using modified TiO2 nanoparticles, ESCANBER Symposium, International Technical Journal for Polymer Materials, p63-67, Jun. 2012,

2008 

 1. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Compatibility of LEDPNR Having Epoxy Group/PLLA Blend, Journal of Applied Polymer Science, 2008, 1, p.393, Wiley, United State.
 2. Phan Trung Nghia, Hirufumi Onoe, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Hydrogenation of Natural Rubber Having Epoxy Group, Colloid and Polymer Science, 2008, 8, p.993 Springer, Germany
 3. Yoshimasa Yamamoto, Niti Siripitakchai, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Removal of Proteins from NR with Urea and Its Application to Continuous Processes, Journal of Applied Polymer Science, 2008, 4, p.2329, Wiley, USA.

Proceedings and Conference

2018


2015

 1. Phan Trung Nghia, Trinh Thi Hang, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Natural Rubber Latex with Low Protein and Application, International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM2015), 950, Dec. 2015.
 2. Phan Trung Nghia, Pham Ngoc Giao, Tran Thi Thuy Hoa, Technology and Innovation in Natural Rubber Latex Prepesties for Application in Dipped Goods Industry, 11th Global Rubber Conference (GRC 2015), Dec. 2015.
 3. Phan Trung Nghia, Nguyen Thu Ha, Tran Thi Mai, Yashimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Study on the Effect of Polar Organic Solvent on the Removal of Protein from Natural Rubber, International Rubber Research and Development Board, International Rubber Conference (IRC2015), Nov. 2015

2013 

 1. Trinh Xuan Anh, Phan Nghia Trung, Bui Long Dinh, Le Thu Dieu, Nguyen Tan Minh, Morphology of a polymer blend driven by a photo-cross-Linking reaction, 29th International Conference of the Polymer Processing Society, S05-514, Jul. 2013, Nuremberg, Germany.
 2. Phan Nghia Trung, Trinh Xuan Anh, Bui Dinh Long, Le Thu Dieu, Nguyen Tan Minh, Nguyen Huong Lan, Extraction and characterization of exopolysaccharides from azotobacter chroococu AT19, 29th International Conference of the Polymer Processing Society, ST7-515, Jul. 2013, Nuremberg, Germany.
 3. Trinh Xuan Anh, Phan Nghia Trung, Bui Long Dinh, Takumi Yamaguchi, Koichi Kato, Preparation of waste-soluble glycoconjugated poly(acrylamide) for NMR analyses of carbohydrate-carbohydrate interaction, 29th International Conference of the Polymer Processing Society, S07-766, Jul. 2013, Nuremberg, Germany.
 4. Phan Trung Nghia, Tran Manh Thang, Tran Thi Mai, Seiichi Kawahara, Development of Green Materials Based on Low - Protein Natural Rubber Latex, Asian Workshop on Polymer Processing, p96, Dec. 2013

2012

 1. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Compatibility of Blend of Liquid Epoxidized Natural Rubber with Poly (L-Latic Acid), 13th International Seminar on Elastomer, 2012, Buros, Brazil.
 2. Phan Trung Nghia, Dang Thi Tuyet Mai, and Trinh Xuan Anh, Aqueous inks for synthesis polycrystalline ZnO films at low temperature, The 28th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS-28), Dec. 2012, Pataya, Thailand.
 3. Phan Trung Nghia, 1st Inorganic of Science and Technology, Oct. 2012, Hanoi, Vietnam.

2011

 1. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Takayuki Saito, Yoshimasa Yamamoto and Seiichi Kawahara, Preparation and Characterization of Biodegradable Polymer/Natural Rubber Latex Blend, The 4th International Conference on Bio-Composites, Seoul, Korea
 2. Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Reaction of Epoxidized Natural Rubber Prepared from Deproteinzed Natural Rubber, 10th Japan-Vietnam Joint Seminar, Nov. 2011, Kyoto, Japan.
 3. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Takayuki Saito, Seiichi Kawahara, Preparation and Characterization of Biodegradable PLA Blend Natural Rubber Materials, ECO-Materials Conference, Jan. 2011, Bangkok, Thailand.
 4. Phan Trung Nghia, Hirofumi Onoe, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Hydroge, nnated Natural Rubber Having Epoxy Group Content, Joint Conference on Advanced Polymer Processing, Dec. 2011, Qingdao, China.

2010

 1. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Seiichi Kawahara, Miscibility of LEDPNR/PLLA Blend, p.351, Dec 2010, Hanoi, Vietnam.
 2. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Blending of Natural Rubber having Epoxy Group with Polylactic Acid, 16th Malaysian Chemical Congress (16MCC) May. 2010, Kualumpua, Malaysia.

2007

 1. Phan Trung Nghia, Takayuki Saito, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Hydrogenation of Natural Rubber Having Epoxy Group, p.169, Sep. 2007, The "International Seminar on Elastomers" ISE 2007, Freiburg, Germany.
 2. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Compatibility of Liquid Deproteinized Natural Rubber Having Epoxy Group/ Poly (L-lactide) Blend Aug 2007, p.153, Pataya Conf., Thailand.
 3. Phan Trung Nghia, Agata Oshio, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawaharara, Preparation of LEDPNR and PLA blend, 56, 1, p. 2204, May. 2007, Polymer, Japan.
 4. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Yoshimasa Yamamoto and Seiichi Kawahara, Compatibility of Liquid Deproteinized Natural Rubber Having Epoxy Group/ Poly(L-lactide) Blend, 10th Conference on Materials Science and Technology, Oct. 2007, Hochiminh City, Vietnam.
 5. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Yoshimasa Yamamoto and Seiichi Kawahara, Hydrogenation of Natural Rubber Having Epoxy Group, 4th International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific (ISAMAP) Jun. 2007, Niigata, JAPAN.
 6. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Takayuki Saito, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Compatibility of Liquid Deproteinized Natural Rubber having Epoxy Group/ Poly (L-Lactide) Blend, 1st Japan-Thailand Conference, Aug. 2007, Bangkok, Thailand.
 7. Phan Trung Nghia, Takayuki Saito, Seiichi Kawahara, Liquid Deproteinized Natural Rubber Having Epoxy Group/ Poly (L-lactide) Blend, 21st Century COE International Symposium, Jan. 2007, Nagaoka, Japan.
 8. Phan Trung Nghia, Takayuki Saito, Seiichi Kawahara, Preparation and Characterization of Liquid Doteinized Natural Rubber Having Epoxy Group (LEDPNR)/Poly(L-Lactide) Blend, 55th Polymer Conference, SPSJ, May. 2007, Kyoto, Japan.
 9. Phan Trung Nghia, Takayuki Saito, Seiichi Kawahara, Characterization of Hydrogenated Natural Rubber Having Epoxy Group Content, Rubber Conference, May. 2007, Nagasaki, Japan.

2006

 1. Phan Trung Nghia, Niti Siripitakchai, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Miscibility of liquid deproteized natural rubber having epoxy group/Poly (L-latide) blend, p.58, Oct. 2006, American Chemistry Society, Ohio,SA.
 2. Phan Trung Nghia, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Copolymerization of Deproteinized Natural Rubber with Urea, 21st Century COE International Symposium, Jan. 2006. Nagaoka, Japan.
 3. Phan Trung Nghia, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Coopolymerizationof Deproteinized Natural Rubber Latex, 2005 Branch Joint Niigata Local Competition, Aug. 2006, Nagaoka, Japan.
 4. Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Miscibility of Liquid Deproteinized Natural Rubber Having Epoxy Group/ Poly (L-lactide) Blend, 54th Polymer Conference, SPSJ, Sep, . 2006, Toyama, Japan

2005

 1. Phan Trung Nghia, Warunee Klinklai, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Graft-copolymerization of Natural Rubber Deproteinized with Urea, The 5th 21st Century COE International Symposium, Aug. 2005, Penang, Malaysia.

List of Projects
University Project

 1. Project Manager of Research Materials Manufacturing  - Al2O3 on metal transtion, 2002-2003, finished.
 2. Project Manager of Research Materials Manufacturing PVC Rolling on Cloth for Civil and National Defence Purpose, 2003-2004, finished.

Ministry Project

 1. Project Manager of Research Cooperation Perfect Cleaning Technology of Natural Rubber to Manufacture Products for Medical Use and Modification of Rubber Materials to Create Electrical Conductivity, No 09/2012/HD-HTQTSP, 2012-2014.

Government Project

 1. Project Manager of Research Collaboration Technologies to Removal Protein in Natural Rubber Latex for Medicin Rubber Products, JAPAN, No 08/2009/NDT, (2009-2010). finished.
 2. Project Manager of Finishing Line Equipment and Technology of Removal Protein from Natural Rubber Latex, No KC.06.DA22/11/15, (2014-2015).

International Project

 1. Project Manager of “Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber”, No 2861. MOET, JST-JICA ESCANBER Project (2011-2016), JAPAN.

List of Technology Transfer

 1. Technology Transfer of PVC Coated Farbic Camouflage for Defense Purposes, Z176 Factory, General Industry Department, Ministry of Defence (1999), fnished.
 2. Technology Transfer of Treament of Collant Hadling Process During The Rolling Process for Inox Hoa Binh (2008), finished.
 3. Technology Transfer of Removal Protein from Natural Rubber Latex for Sugical Rubber Gloves (2015), finished.

List of Master, Doctor Students

 1. Mr. Bui Ngoc Tan, 2009-2011, finished.
 2. Ms. Vu Thi Thanh Loan, 2009-2011 finished.
 3. Mr. Tran Manh Thang, 2013-2014 finished.
 4. Ms. Tran Thi Mai, 2013-2014 finished.
 5. Ms. Trinh Thi Hang, 2014-now
 6. Mr. Tran Manh Thang, 2017-now
 7. Ms. Nguyen Mai Linh, 2018-now

Patents

 1. Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, Oraphin Chaikumpollert, Phan Trung Nghia, Protein-free natural rubber, latex thereof, and method for manufacturing said rubber and latex, US Patent: US 20120208938 A1, Aug 16, 2012
 2. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Using Ethanol for the Removal Protein by Urea in Natural Rubber Latex, VN No 1-2015-03317. Accepted Proposal.
 3. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara Process to Remove Proteins in Natural Rubber Incubated with Urea, VN No 1-2015-02233. Accepted Proposal.
 4. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Process to Remove Proteins in Natural Rubber Incubated with Urea using Acetic Acid, VN No 1-2015-3769. Accepted Proposal.
 5. Phan Trung Nghia, Trinh Xuan Anh, Tran Huu Trung, Seiichi Kawahara, Submitted Proposal.
 6. Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Nguyen Mai Linh, Nguyen Van Du, Nguyen Ngoc Thang, The process of making Fe3O4@Al2O3 nanoparticles to separate the protein in the rubber itself naturally, rubber latex has low protein content, VN No 1-2018-04442 SĐ/BS. Accepted Proposal.
 
You are here: Home People PHAN TRUNG NGHĨA