School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Liên hệ

Bộ môn Hóa Vô cơ-Đại cương

C1-408, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel : +84-24-38680110
 
Email: SCE-INORGANIC@hust.edu.vn 

HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

ChinhHD

Họ và tên: PGS. HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

Địa chỉ: 214-C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. HUST

Tel/Fax: +84-4-3868 0070

 

Các môn giảng dạy:
 • Hóa Vô cơ
 • Hóa học đại cương
 • Cấu trúc tinh thể và phương pháp nghiên cứu
Hướng nghiên cứu:
 • Hóa học nano
 • Hóa sinh vô cơ
 • Vật liệu vô cơ có tính chất xúc tác-quang-điện-từ
Các công trình nghiên cứu đã công bố:
 1. L. Sudheendra, H.D. Chinh, A.R. Raju, A.K. Raychaudhuri, C.N.R. Rao, Solid State Comm., 122, 2002, pp. 53-57.
 2. Hanh Nguyen, Pho Phan Quoc, Linh Dao Viet, Chinh Huynh Dang, Proc. J. (ATM), Vol 6[2], 2004, 176-179.
 3. Hoang Nam Nhat, Huynh Dang Chinh, Manh Huong Phan, Solid State Communications, Volume 139, Issue 9, September 2006, Pages 456- 459.
 4. P.Q. Thanh, H.N. Nhat, and H.D. Chinh, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 310, Issue 2, Part 3, March 2007, Pages e681-e683.
 5. Dang-Chinh Huynh, Duc-The Ngo and Nam-Nhat Hoang, Journal of Physics: Condensed Matter (JPCM), Volume 19, Number 10, 14 March 2007, 106215 (8pp). 
 6. Nam Nhat Hoang, Dang Chinh Huynh, Thuy Trang Nguyen, Duc Tho Nguyen, Duc The Ngo, Michael Finnie and Chau Nguyen, Applied Physics A: Materials Science & Processing, Volume 92, Number 3 / August, 2008 Pages 715-725.
 7. N.H. Hai, N.D. Phu, N. Chau, H.D. Chinh, L.H. Hoang, D.L. Leslie-Pelecky, Journal Korean Physical Society, Volume 52, Number 5, 2008, Pages 1327-1331.
 8. N.V. Khiem, P.T. Phong, N.V. Dai, H.D. Chinh, D.H. Manh, L.V. Hong and N.X. Phuc,Materials Letters, Volume 63, Issue 11, 30 April 2009, Pages 899-902.
 9. M. H. Phan, S. Chandra, N. S. Bingham, H. Srikanth, C. L. Zhang, S. W. Cheong, T. D. Hoang, H. D. Chinh, Applied Phyics Letters, 97, 2010, Pages 242506. 
Học viên cao học đang hướng dẫn:
 1. Lương Xuân Điển, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ trên cơ sở hạt nano từ tính có các lớp phủ khác nhau, 2009-2011.
 2. Phạm Thanh Nhan, Chế tạo hạt nano Ag trên nền than hoạt tính ứng dụng trong xử lý khí, 2009-2011.
 3. Nguyễn Thị Mỹ Thủy, Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học phát hiện virus nhanh trên cơ sở các cấu trúc nano theo nguyên lý điện hóa, 2009-2011.
 4. Nguyễn Tất Cương, Nghiên cứu chế tạo màng TiO2 pha tạp Sn và ứng dụng, 2012-2013.
 5. Nguyễn Hoàng Phúc, Tổng hợp phức chất của kim loại chuyển tiếp với các amino axit thiết yếu và đánh giá khả năng chế tạo vật liệu khung xốp cơ kim, 2012-2013.
 6. Lê Gia Phán, Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác A1-xLnxB1-yBiyO3 cho phản ứng phân tách nước, 2013-2014.
 7. Vi Thị Thanh Thủy, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất L-Lysine với một số kim loại sinh học, 2012-2014.
 8. Lê Diên Thanh, Chế tạo và khảo sát hiệu ứng siêu ưa nước của màng TiO2 pha tạp Al, Si bền pha anata ở 1200 oC trên bề mặt gạch men, 2014-2015.
 9. Hoàng Ngũ Phúc, Nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp Na1-xLaxTa1-yCryO3 ứng dụng xúc tác quang cho phản ứng phân tách hydro từ dung dịch nước, 2014-2015.
 10. Sơn, 2014-2015.
 11. Hà, 2014-2015.
 12. Vinh, 2014-2015.
 13. Lê Hoàng Anh, Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite manganite đa lớp thuộc chuỗi Ruddlesden-Popper, 2013-2015.
 14. Hà, 2015-2016.
 15. Trịnh Việt Dũng, Synthesis of nano materials with Olivine and Perovskite structure for applying in energy storage, 2014-2016.
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:
 1. Trần Đức Hoàng, Nghiên cứu chế tạo và tính chất của các hat từ có kích thước micro- nano, 2007-2011.
 2. Đặng Thị Minh Huệ, Nghiên cứu chế tạo, bao bọc, chức năng hóa và khả năng ứng dụng của các hạt nano oxit phức hợp từ tính, 2010-2013.
 3. Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của một số hợp chất vô cơ sinh học, 2010-2013.
 4. Dương Mạnh Tiến, Nghiên cứu điều chế SiO2 kích thước nanomet từ H2SiF6 là chất thải phát sinh trong quá trình chế biến quặng Apatit Việt Nam, 2010-2013.
 5. Nguyễn Thị Lan, 2012-2015.
 6. Trần Thị Luyến, 2013-2016.

Thông tin khác:

Nhận sinh viên nghiên cứu khoa học từ năm thứ 3 và học viên cao học yêu thích nghiên cứu ở các lĩnh vực:
 1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác cho phản ứng phân tách nước trên cơ sở các oxit phức hợp perovskite.
 2. Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu micro-nano oxit phức hợp bằng phương pháp Sol-Gel-Thủy nhiệt và ứng dụng của chúng.
 3. Nghiên cứu tổng hợp một số vật liệu khung hữu cơ-kim loại và tính chất sinh học.
 4. Xác định và mô hình hóa cấu trúc tinh thể các vật liệu vô cơ bằng phương pháp Rietveld.

  

 
 

 

 
You are here: Home People HUỲNH ĐĂNG CHÍNH