School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Liên hệ

Bộ môn Hóa Vô cơ-Đại cương

C1-408, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel : +84-24-38680110
 
Email: SCE-INORGANIC@hust.edu.vn 

PGS. NGUYỄN KIM NGÀ

NK NgaChức vụ: Trưởng Bộ môn

Địa chỉ: 408-C1.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:+84-24-3868 0110

Fax:+84-24-3868 0070

Quá trình đào tạo:

 • 1988-1994: Cử nhân, Thạc sỹ ngành công nghệ Sinh học, Trường hóa tinh vi, Matxcơva

 • 1997-1999: Thạc sỹ ngà nh công nghệ môi trường, Trường ĐHBKHN.

 • 2002-2006: Tiến sỹ ngà nh Kỹ thuật hóa học, Trường ĐHBKHN

 • Thực tập ngắn hạn (2008): Trường công nghệ viên, Cộng hòa Áo

 • Thực tập sau tiến sĩ (2010-2011): Trường Đại học Trento, Cộng hòa Ý

 • Nghiên cứu hợp tác (7-8/2013): Trường Đại học Trento, Cộng hòa Ý

Các môn giảng dạy:

 • Hóa học vô cơ (cử nhân hóa)

 • Hóa học phức chất (cử nhân hóa học)

 • Hóa đại cương (chương trình tiên tiến)

 • Vật liệu Y sinh (cử nhân hóa học)
 • Hóa học vô cơ hiện đại (cao học hóa học)

 • Các hợp chất phối trí (cao học hóa học).

Hướng nghiên cứu:

 • Vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

 • Vật liệu Y sinh, bề mặt sinh học, tế bào gốc

 • Vật liệu tương thích sinh học ứng dụng trong dẫn thuốc

 • Vật liệu nano ứng dụng trong lĩnh vực hấp phụ xử lý môi trường

Các công trình nghiên cứu đã công bố (chọn lọc):

2018

 1. Nguyen Kim Nga*, Nguyen Thi Thuy Chau, Pham Hung Viet, Facile synthesis of hydroxyapatite nanoparticles mimicking biological apatite from eggshells with high protein adsorption and biomineralization capabilities, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 172 (2018) 769-778.
 2. Hue T.T. Dang, Dung V. Trinh, Nga K. Nguyen, Thuy T.T. Le, et.al. Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of Organic Dyes Using Magnetite CoFe2O4/BaTiO3 Composite. Journal of Nanoscience and Nanotechnology18(11) (2018) 7850-7857 (IF= 1.358)
 3. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga*, Effect of pore architecture on osteoblast adhesion and proliferation on hydroxyapatite/poly(D,L) lactic acid-based bone scaffolds. Journal of the Iranian Chemical Society15(7) (2018) 1663-1671 (IF=1.593)

2017

 1. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga*, Luu Truong Giang, Tran Quang Huy, Phan Nguyen Minh Tuan. Hydrothermal synthesis of hydroxyapatite nanorods for bone-like mineralization,Journal of Electronic Materials46(8) (2017) 5064-5072 (IF= 1.579) (Xếp hạng: Q2, by Materials Science, Electronic, Optical and Magnetic Materials)

 2. Nguyen Kim Nga*, Phi Thi Thuy Hong, et.al. Facile preparation of chitosan films for high performance removal of reactive blue 19 dye from aqueous solutionJournal of Polymers and the Environment25(2) (2017) 145-156. (IF= 1.969) (Q1, by Materials Science, Polymers and Plastics)

2015

 1. Nguyen Kim Nga*, Tran Thanh Hoai, Pham Hung Viet. Biomimetic scaffolds based on hydroxyapatite nanorod/poly(D,L) lactic acid with their corresponding apatite-forming capability and biocompatibility for bone tissue engineering. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces128 (2015) 506-514. (IF 2013= 4.287) (Q1, by Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Biotechnology or by Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry)

 2. Tran Thanh Hoai*, Nguyen Kim Nga, Effect of size of hydroxyapatite nanorods (hap) on apatite-forming ability of HAP/poly(D,L) lactic acid film, Journal of Science and Technology, 104 (2015) 99-102.

 3. Tuyet Mai Nguyen Thi, Nga Nguyen Kim, Xuan Anh Trinh, Dang Chinh Huynh, Kieu Nguyen Hoang Thi, and Ngoc Dung Ta. Study the effects of Sn doped ratio on the characteristics and superhydrophulic properties of TiO2 thin film. Proceeding of Analytica Vietnam Conference 2015, 153-158.

 4. Tran Thanh Hoai*, Nguyen Kim Nga. Effect of casting solvent on microstructure and biocompatibility of hydroxyapatit/poly(D,L) lactic acid scaffolds. Journal of Chemistry 53 (6e3) (2015) 100-107.

 5. Luu Truong Giang*, Tran Thanh Hoai, Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga. Synthesis and characterizations of hydroxyatite nanorods: Effect of surfactant concentration and hydrothermal time on their morphology. Journal of Science and Technology 53 (4D) (2015) 295-303.

2014

 1. Nguyen Kim Nga*, Luu Truong Giang, Tran Quang Huy, Pham Hung Viet, Claudio Migliaresi. Surfactant- assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces116 (2014), pp.666-673 (IF 2013= 4.287) (Q1, by Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Biotechnology or by Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry)

 2. Nguyen Thị Tuyết Mai, Ta Ngoc Dung, Trinh Xuan Anh, Nguyen Kim Nga, Huynh Dang Chinh. Ability to stabilizing Anatase TiO2 by dopping Al. Journal of Chemistry, 2014.

 3. Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga, Ta Ngoc Dung, Trinh Xuan Anh, Huynh Dang Chinh, Investagation into photocatalytic activity of TiO2-0.025 (La, Fe) materials for photodegradation of methylene blue in aqueous solution with different ph under UV-VIS irradiation, Journal of Catalysis and Adsorption, Vol. 3 (No3), 2014, pp. 103-105

2013

 1. Nguyen Kim Nga*, Phi Thi Thuy Hong, Tran Dai Lam, Tran Quang Huy. A facile synthesis of nanostructured magnesium oxide particles for enhanced adsorption performance in reactive blue 19 removal.Journal of Colloid and Interface Science398 (2013) 210-216 (IF2012= 3.172) (Q1, by Chemical Engineering, Colloid and Surface Chemistry or by Materials Science, Biomaterials)

 2. Nga Kim Nguyen, M. Leoni, D. Maniglio, C. Migliaresi. Hydxyapatite nanorods: Soft-template synthesis, characterization and preliminary in vitro tests. Journal of Biomaterials Applications28 (2013) 49- 61 (IF 2012= 2.64) (Q3, by Materials Science, Biomaterials)

Các đề tài đã và đang thực hiện trong 10 năm gần đây:

 • 2016-2019: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng tương thích sinh học của khuôn định dạng ba chiềuâ chitosan/hydroxyapatit cho kỹ thuật tạo mô xương (NAFOSTED, code 104.03-2015.25), Chủ nhiệm đề tài

 • 2012-2015: Chế tạo vật liệu trên cơ sở cấu trúc nano ứng dụng trong kỹ thuật tạo mô xương (NAFOSTED, code 104.02-2012.42), Chủ nhiệm đề tài

 • 8/2010-8/2011: Provincia of Trento Smartbone Project, Tham gia

 • 2009-2010: Research grant supported by Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering

 • 2007-2008: Project title: Synthesis of mesoporous materials based on spinel type- oxide by sol-gel route for NO removal from industrial waste gases by hydrocarbon (HC-SCR); VLIR-HUT research fund, code: AP07\prj03\Nr05, promoter

Phản biện cho các tạp chí ISI:

 • ACS Biomaterials Science and Enginneering, Chemosphere, Science and Technology of Advanced Materials, Journal of Materials Science, Journal of Alloys and Compounds; Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology; Organic Chemistry: Current Research; Industrial and Engineering Chemistry Research, Journal of the Iranian Chemical Society
 

HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

ChinhHD

Họ và tên: PGS. HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

Địa chỉ: 214-C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. HUST

Tel/Fax: +84-4-3868 0070

Đọc thêm...
 

TRỊNH XUÂN ANH

trinhxuananhHọ và tên: TS. TRỊNH XUÂN ANH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

PHAN TRUNG NGHĨA

phantrungnghiaPGS. PHAN TRUNG NGHĨA

(Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su)
Địa chỉ: Room 408, C1 Building
Điện thoại: 00.84.24.3868 0110;
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
   

TS. Trần Vĩnh Hoàng

12   Họ và tên: TS. Trần Vĩnh Hoàng
   Địa chỉ: 408-C1
   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  Tel: +84-4-38680110
 
 
Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ THU HUYỀN

tran-huyenHọ và tên: TS. TRẦN THỊ THU HUYỀN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

ĐẶNG THỊ MINH HUỆ

dangthiminhhue

Họ và tên: TS. ĐẶNG THỊ MINH HUỆ

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ LAN

Lan

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ LAN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ LUYẾN

 

tranthiluyen.jpg

TS. TRẦN THỊ LUYẾN

Address: 408 - C1

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Nguyễn Thị Thúy Nga

TS. NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN NGỌC THỊNH

 
 

nguyenngocthinh

Họ và tên: TS. NGUYỄN NGỌC THỊNH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

LÊ DIỆU THƯ

ledieuthuHọ và tên: ThS. LÊ DIỆU THƯ

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

BÙI THỊ THANH BÌNH

Họ và tên: KS. BÙI THỊ THANH BÌNH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Tel: +84-4-3868 0110

Fax: +84-4-3868 0070

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

ng-maiHọ và tên: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

PHÍ THỊ THÚY HỒNG

p-hongHọ và tên: KS. PHÍ THỊ THÚY HỒNG

Địa chỉ: 405-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ THU HUYỀN

tran huyen ptnHọ và tên: CN. TRẦN THỊ THU HUYỀN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

Bùi Doãn Huấn

buidoanhuanHọ và tên: ThS. Bùi Doãn Huấn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 
You are here: Home People