School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
114  53%
E. Ý kiến khác.
32  14.9%
C. Tổ chức và quản lý
31  14.4%
A. Sản phẩm để kinh doanh
28  13%
D. Văn hóa kinh doanh
10  4.7%

Số người tham gia bình chọn  :  215
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 13 Tháng 6 2020 05:07
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: