School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
97  52.2%
E. Ý kiến khác.
29  15.6%
C. Tổ chức và quản lý
28  15.1%
A. Sản phẩm để kinh doanh
22  11.8%
D. Văn hóa kinh doanh
10  5.4%

Số người tham gia bình chọn  :  186
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 03:27
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: