School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
93  52.8%
E. Ý kiến khác.
27  15.3%
C. Tổ chức và quản lý
26  14.8%
A. Sản phẩm để kinh doanh
20  11.4%
D. Văn hóa kinh doanh
10  5.7%

Số người tham gia bình chọn  :  176
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 10:57
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: