School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
94  51.9%
E. Ý kiến khác.
29  16%
C. Tổ chức và quản lý
27  14.9%
A. Sản phẩm để kinh doanh
21  11.6%
D. Văn hóa kinh doanh
10  5.5%

Số người tham gia bình chọn  :  181
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 10 Tháng 8 2019 13:14
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: