School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:

Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:
B. Mong muốn biết thêm những thông tin về nghề nghiệp
150  44.4%
A. Có dịp trao đổi những điều muốn biết
74  21.9%
C. Phải đi do bị triệu tập
64  18.9%
D. Ý thức được nhiệm vụ của người sinh viên
34  10.1%
C. Ý kiến khác
16  4.7%

Số người tham gia bình chọn  :  338
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:00
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 22:03
You are here: Home Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì: