School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
131  35.8%
Giải tích II (Tích phân)
102  27.9%
Giải tích III (Chuỗi)
58  15.8%
Giải tích I (Hàm và biến)
48  13.1%
Đại số
27  7.4%

Số người tham gia bình chọn  :  366
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:13
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019 11:40
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: