School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
120  34.5%
Giải tích II (Tích phân)
98  28.2%
Giải tích III (Chuỗi)
57  16.4%
Giải tích I (Hàm và biến)
47  13.5%
Đại số
26  7.5%

Số người tham gia bình chọn  :  348
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:13
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 17 Tháng 6 2019 04:25
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: