School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
106  33.8%
Giải tích II (Tích phân)
88  28%
Giải tích III (Chuỗi)
51  16.2%
Giải tích I (Hàm và biến)
45  14.3%
Đại số
24  7.6%

Số người tham gia bình chọn  :  314
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:13
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 15 Tháng 12 2018 21:40
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: