School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
117  34.7%
Giải tích II (Tích phân)
94  27.9%
Giải tích III (Chuỗi)
55  16.3%
Giải tích I (Hàm và biến)
45  13.4%
Đại số
26  7.7%

Số người tham gia bình chọn  :  337
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:13
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 15:41
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: