School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
89  33.5%
<8 Tín chỉ
64  24.1%
14 Tín chỉ
61  22.9%
11 Tín chỉ
52  19.5%

Số người tham gia bình chọn  :  266
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 17 Tháng 1 2020 18:31
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: