School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
80  33.5%
<8 Tín chỉ
56  23.4%
14 Tín chỉ
53  22.2%
11 Tín chỉ
50  20.9%

Số người tham gia bình chọn  :  239
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 22:32
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: