School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
77  33.5%
<8 Tín chỉ
54  23.5%
14 Tín chỉ
50  21.7%
11 Tín chỉ
49  21.3%

Số người tham gia bình chọn  :  230
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 22:45
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: