School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
76  34.1%
<8 Tín chỉ
52  23.3%
14 Tín chỉ
49  22%
11 Tín chỉ
46  20.6%

Số người tham gia bình chọn  :  223
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019 10:56
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: