School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
hdc1

Established day: June 01, 1956

Ngày 01 tháng 06 năm 1956, tổ Hóa học được thành lập do GS. Phạm Đồng Điện (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) làm tổ trưởng đầu tiên. Đây cũng là ngày thành lập của Bộ môn Hóa Đại cương và Vô cơ. Những cán bộ giảng dạy đầu tiên của Bộ môn là những thầy tốt nghiệp chủ yếu ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào những năm 1956-1957.

Sau khi kết thúc năm học (1956-1957) và do nhu cầu chuẩn bị giảng dạy của các Bộ môn mới, một số cán bộ của bộ môn được phân công về các Bộ môn mới vừa được thành lập như Bộ môn Hóa Kỹ Thuật; Bộ môn Hóa Lý; Bộ môn Hóa Phân tích ...và một số Trường Đại học mới thành lập như Trường Đại học Mỏ địa chất; Viện Hóa học thuộc Bộ Công nghiệp. Số cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn được bổ sung liên tục theo nhu cầu đào tạo kỹ sư ngày càng tăng cho đất nước và đồng thời đáp ứng được kế hoạch điều chỉnh cán bộ giảng dạy cho các trường đại học mới được thành lập. Do nhu cầu phát triển của các trường đại học kỹ thuật vào khoảng năm 1965, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phân thành nhiều trường đại học khác: Đại học Công nghiệp nhẹ, Đại học Xây dựng, Đại học Mỏ địa chất. Một số cán bộ giảng dạy của Bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương được phân về các trường kể trên làm nòng cốt để xây dựng các bộ môn Hóa mới thành lập.

Đọc thêm...
 
hdc2
 
You are here: Home Đơn vị Hóa Vô cơ & Đại cương