School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

GS. TS. NGƯT. Nguyễn Hữu Tùng

thay_tungHọ và tên: Nguyễn Hữu Tùng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 84-4-38680121

Fax :

Các môn giảng dạy:

 1. Quá trình & Thiết bị CNHH 1, 2, 3
 2. ĐAMH QT&TB CNHH
 3. QTTB chuyển khối
 4. Ứng dụng tin học trong CNHH
 5. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử

Hướng nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu các quá trình và thiết bị chuyển khối và ứng dụng trong công nghiệp.

Các công trình NC đã công bố:

 1. Nguyễn Hữu Tùng, Võ Thanh Hải. Mô hình tháp chưng luyện lien tục dung để tách các hỗn hợp nhiều cấu  tử. Tạp chí Khoa học Công nghệ, 118-124. 2002.
 2. Nguyễn Hữu Tùng, Trần Trung Kiên. Mô hình của quá trình lên men lien tục rượu Etylic từ  rỉ đường. Tạp chí Khoa học Công nghệ. 86-90 2005.
 3. Nguyễn Hữu Tùng, Trần Trung Kiên. Nghiên cứu mô hình động học của quá trình lên men rượu. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viên Khoa học Việt nam). 52-57-90 2005.
 4. Cao Thị Mai Duyên, Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Hữu Tùng. Phân loại tạp chất có trong dung dịch rượu Etylic – Nước bằng phương pháp lên men và phân bố nồng độ của chúng theo chiều cao của tháp chưng luyện. Proceeding- Hội nghị KH 50 năm thành lập trường ĐHBK hà nội. Hà nội. 10/2006.
 5. Nguyễn Hữu Tùng, Cao Thị Mai Duyên. 2007. Phân tích và tổng hợp hệ thống chưng luyện hỗn hợp nhiều cấu tử tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Tập 45 - Số 1B.
 6. Nguyễn Hữu Tùng, Cao Thị Mai Duyên, Nguyễn Xuân Hiếu. 2008. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố nồng độ methanol trong tháp tinh chế cồn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Các trường đại học kỹ thuật. Số 65.
 7. Nguyễn Hữu Tùng, Phạm Văn Thiêm, Cao Thị Mai Duyên,Nguyễn Đắc Kiên. 2007. Bằng độc quyền sáng chế : “Quy trình thu hồi cồn từ hỗn hợp cồn đầu”. Số: 6600.
 8. Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hữu Dương, Nguyễn Văn Cường. Nghiên cứu chế độ công nghệ sản xuất cồn nhiên liệu bằng phương pháp hấp phụ trên Zeolit 3A. Tạp chí Hóa học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 46, số 5A, năm 2008.
 9. Nguyễn Hữu Hùng, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tùng. Mô hình thiết bị tách hỗn hợp nhiều cấu tử bằng phương pháp trích ly. Tạp chí Hóa học – Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia, tập 36 số 4B, năm 1998.

Các sách đã xuất bản:

 1. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử, Tập 1: Các nguyên lý và ứng dụng, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2010.
 2. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử, Tập 2: Tính toán và thiết kế, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2010.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

 1. Lưu Anh Tuấn. Đề tài: Tối ưu hóa hệ thống cô đặc đường. Bảo vệ năm 2004.
 2. Hồ Việt Hưng. Đề tài: Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn hỗn hợp rượu etylic-nước và các tạp chất sản xuất bằng phương pháp lên men từ hoa quả. Bảo vệ năm 2011.
 3. Vũ Thị Thùy Dung. Đề tài: Tiến hành mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống tinh chế cồn
 4. Đặng Thị Thu. Đề tài: Lựa chọn phương pháp hợp lý tinh chế Rutin thô.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Lê Xuân Huyên. Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất Hydrosunfit Natri từ bột kẽm hoạt tính sản xuất bằng phương pháp điện hóa. Bảo vệ năm 1993.
 2. Trần Quốc Hưng. Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất Dioxit Titan (Ti02) từ quặng Ilmenhit Việt Nam. Bảo vệ năm 1996.
 3. Phạm Công Dũng. Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình công nghệ sấy nông sản bằng kỹ thuật tầng sôi. Bảo vệ năm 1999.
 4. Cao Thị Mai Duyên. Đề tài: Mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống tinh chế hỗn hợp rượu etylic-nước- các tạp chất sản xuất bằng phương pháp lên men. Bảo vệ năm 2010.

Các thông tin khác:

 1. Chủ nhiệm đề tài Cấp Nhà nước KC06-17CN: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu suất thu hồi cồn sản xuất bằng phương pháp lên men” 2004-2005.
 2. Chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Trường, cấp Bộ trong lĩnh vực Công nghệ hóa chất.
 3. Bằng độc quyền sáng chế :” Quy trình thu hồi cồn từ hỗn hợp cồn đầu” Số 6600, 2007.
 
You are here: Home 3. Thành viên bộ môn GS. TS. NGƯT. Nguyễn Hữu Tùng