School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Phùng Anh Tuân

aaaaa

Họ và tên: TS. Phùng Anh Tuân

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Các môn giảng dạy: Kỹ thuật in 2, Thiết kế xí nghiệp in, Đồ án môn học, Đồ án chuyên ngành 
Hướng nghiên cứu: 

- Sử dụng kỹ thuật phân tích LA-ICPMS trong nghiên cứu môi trường, và in ấn 

- In bảo mật
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong ngành in: dung môi tẩy rửa, dung dịch ẩm cho in offset, mực in phun, ...  


Các công trình NC đã công bố:

1. Bài báo ISI:

-  Radial metal concentration profiles in trees growing on highly contaminated soilsPierre-Jean Superville, Niels de Winter, Anh Tuan Phung, Nicolas Proix, Willy Baeyens, Yue Gao; Chemosphere 172, 80-88, 2017.    

 - Migration of diadromous and landlocked smelt populations studied by otolith geochemistry, Anh Tuan Phung, Ingrid Tulp, Willy Baeyens, Marc Elskens, Martine Leermakers, Yue Gao; Fisheries Research; 2015.

Reproducibility of laser ablation–inductively coupled plasma–mass spectrometry (LA–ICP–MS) measurements in mussel shells and comparison with micro-drill sampling and solution ICP–MS; Anh Tuan Phung, Willy Baeyens, Martine Leermakers, Steven Goderis, Frank Vanhaecke, Yue Gao; TALANTA; 2013. 

 2. Bài báo trong nước:

- An improvement in aqueous dispersion stability of colour pigment particles covered by polymersHoang Thi Kieu Nguyen, Phung Anh Tuan, Tran Van Thang, Nguyen Quang Hung; Journal of Printing Media; 2008.

Influence of the mass ratio of pigment particles to monomers on the formation of colored resin particles used in water-based inksHoang Thi Kieu Nguyen, Phung Anh Tuan, Nguyen Quang Hung; Journal of Chemistry and Application; 2008.

3. Báo cáo hội nghị quốc gia/ quốc tế: 

A study on polymer coated colour pigments for water-based inkT. K N. Hoang, Phung Anh Tuan, R. Finsy and L. Deriemaeker; Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technology; 6-2008, Vol. 42, p662.

A study of the preparation of pigment particles covered by film-forming polymers that are applied for water-based inksPhung Anh Tuan, N.Q.Hung, H.T.K.Nguyen; The 20th scientific conference HUT proceeding, 2006.

Research and manufacture antifoam additives in water based flexo inkN.Q.Hung, H.T.K.Nguyen, Phung Anh Tuan, H. N. Son; 2006.

Colored fine resin particles used for water-based ink-jet inksPhung Anh Tuan; H.T.K.Nguyen, T.V.Thang; The book of abstracts of Printing of Functional Materials conference, Manchester - UK, 2006.

Aqueous dispersion of dry pigments used in production process of colored resin particlesH.T.K.Nguyen, T.V.Thang, Phung Anh Tuan, N.V.Cuong; RSCE 2005 proceeding; 2005. 
Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có
Các thông tin khác:

4. Đề tài & dự án:

1. Nghiên cứu chế tạo dung dịch ẩm không IPA (Isopropyl alcohol) sử dụng cho công nghệ in offset, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, MS: B2016-BKA-12. Chủ nhiệm đề tài. 

2. Nghiên cứu xây dựng Colour profile cho hệ thống thiết bị sử dụng trong ngành in, Trường ĐH Bách Khoa HN, MS: T2008-41. Chủ nhiệm đề tài. 

3. Nghiên cứu sản xuất chất tẩy rửa lô trong máy in offset dùng mực in UV, Trường ĐH Bách Khoa HN, MS: T2006-83. Chủ nhiệm đề tài. 

 
You are here: Home Danh mục Cán bộ TS. Phùng Anh Tuân