School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thành tích đào tạo

- Đào tạo Đại học: > 450 Kỹ sư chính quy và tại chức;

- Sau đại học: ThS 26; TS 03

Hiện nay mỗi năm có khoảng 20-25 Kỹ sư tốt nghiệp ra trường. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ hóa học, hóa học gỗ và xenluloza, công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, được thực tập tại các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy.

Các Kỹ sư, ThS, TS tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực Sản xuất bột giấy và giấy, Sản xuất vật liệu, Chế biến hóa-sinh học sinh khối thực vật, Công nghệ hóa học, tại các Nhà máy giấy, các Công ty kinh doanh hóa chất thiết bị, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước.

 

Hình ảnh: Nhà máy sản xuất bột giấy (bột hóa) tẩy trắng

Kraft20Plant

 
You are here: Home Đào tạo Thành tích đào tạo