School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS.TS. Lê Quang Diễn

Anh_Dien

Họ và tên: PGS.TS. Lê Quang Diễn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202-Nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04 38684955

Fax: 04 38680070

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:
Đại học:
- Công nghệ sản xuất bột giấy
- Sản xuất bột giấy hiệu suất cao
- Nâng cao tính năng in ấn của giấy
- Ứng dụng CNSH trong công nghiệp giấy
Cao học:
- Công nghệ tiên tiến sản xuất bột giấy
- Biến tính xenluloza và lignin
- Công nghệ các hóa chất từ nguyên liệu thực vật
- Công nghệ các vật liệu từ gỗ
 
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 - Ứng dụng enzyme trong công nghiệp giấy
- Hóa chất cơ bản, nhiên liệu sinh học từ lignocellulose
- Nanocellulose và vật liệu mới trên nền cellulose/nanocellulose
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY:

1.  Lê Quang Diễn, Phan Chí Thanh (2013), Tẩy trắng bột giấy sunfat gỗ cứng theo công nghệ ECF có sử dụng xylanase thương phẩm, Tạp chí Hóa học, T.51, Số 4.

2. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Thị Trịnh (2013), Thành phần hóa học cơ bản và tính chất lý học của rơm rạ một số giống lúa sử dụng cho sản xuất etanol sinh học, Tạp chí Hóa học, T51, số 6 (ABC).

3. Nguyễn Trung Thành, Lê Quang Diễn, Nguyễn Thế Hào, Đinh Thị Ngọ (2013), Nghiên cứu chế tạo xúc tác Ca(NO3)2/SiO2, ứng dụng cho phản ứng giai đoạn hai trong quá trình tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo, Tạp chí Hóa học, T51, số 6(ABC).

4. Lê Quang Diễn, Phan Huy Hoàng, Phan Thị Thảo, Đặng Thị Thanh Nhàn (2013), Nghiên cứu sử dụng enzym thương phẩm trong quá trình nghiền hỗn hợp bột giấy tẩy trắng cho sản xuất giấy in, viết, Tạp chí Hóa học, T51, số 6.

5. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa (2014), Tiền xử lý rơm rạ bằng axit axetic bổ sung axit clohydric và đường hóa bằng enzyme cho sản xuất etanol sinh học, Tạp chí KH&CN các Trường Đại học Kỹ thuật, số 98.

6. Le Quang Dien, Phan Huy Hoang, Do Thanh Tu (2014), Application of Enzyme for Improvement of Acacia APMP Pulping and Refining of Mixed Pulp for Printing Papermaking in Vietnam, Appl Biochem Biotechnol/Part A: Enzyme Engineering and Biotechnology, Vol.171, N6.

7. Phan Huy Hoang, Le Quang Dien (2014), Fast synthesis of an inorganic–organic block copolymer in a droplet-based microreactor, RSC Adv., 4, p.8283.

8. Thái Đình Cường, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa,Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014), Các chất trích ly bằng dung môi hữu cơ từ rơm rạ giống lúa Q5 và BC15, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 52(5B), tr.590-596.

9. Lê Quang Diễn, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2015), Thu nhận xenlulozơ từ bã mía cho sản xuất etanol sinh học theo phương pháp xử ly với a xit axetic, Tạp chí Hóa học, T53(1).

10. Phan Huy Hoang, Le Quang Dien (2015), Synthesis of magnetically recyclable ZSM-5 zeolite for styrene epoxide rearrangement reaction, Chemical Engineering Journal, 262:140–145.

11. Dien Le Q,Phuong NT,Hoa DT, Huy Hoang P. (2015), Efficient pretreatment of vietnamese rice straw by soda and sulfate cooking methods for enzymatic saccharification.Appl Biochem Biotechnol.,175(3):1536-47.

12. Nguyen Thi Minh Phuong, Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Phan Huy Hoang (2015) Optimization of Alkaline Pretreatment of Rice Straw for Enzymatic Saccharification in Bioethanol Production. Journal of Science and Technology Technical Universities, 105A, pp. 56−61.

13. Le Quang Dien, Thai Dinh Cuong, Phan Huy Hoang, Doan Thai Hoa,Luu Trung Thanh (2015), Production of Dissolving Cellulose from Rice Straw in Vietnam by Pre-hydrolysis Kraft Pulping, International Journal of Materials Chemistry and Physics,Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 359-365.

14. Nguyen Thi Hoa, Le Quang Dien, Michael Angelo, B.Promentilla, Krista Danielle S. Yu, Kathleen B. Aviso (2016), A model for multi-criterion disaster vulnerability assessment of economic systems: implications for Vietnam’s bioethanol policy, 18, 1917-1929.

15. Nguyen Thi Minh Phuong, Phan Huy Hoang, Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Optimization of sodium sulfide treatment of rice straw to increase the enzymatic hydrolysis in bioethanol production (2017), Clean Technology and Environmental Policy, 19, 1313-1322.

16. Thái Đình Cường, Lê Quang Diễn, Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Hoàng Chung (2017), Chế tạo xenlulozơ từ rơm rạ sử dụng hydropeoxit với hệ xúc tác natri molypdat và axit sunfuric, Tạp chí hóa học, 55(2e). 

17. Phan Huy Hoang, Anh Tuan Hoang, Nguyen Hoang Chung, Le Quang Dien, Xuan Phuong Nguyen & Xuan Duong Pham (2017), The efficient lignocellulose-based sorbent for oil spill treatment from polyurethane and agricultural residue of Vietnam, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.

 

 
CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:
1. Công nghệ chế biến hóa học gỗ, NXB Nông Nghiệp, 2014.
2. Công nghệ sản xuất bột giấy (2 Tập: Sản xuất bột hóa & Sản xuất bột cơ), NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.
3. Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.
 
HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN:
1. Nguyễn Đức Kiên: Lớp 16BKTHH, Khóa 2016-2018.
2. Trần Hoài Nam: Lớp 17BKTHH, Khóa 2017-2019.
 
NCS ĐANG HƯỚNG DẪN: 
 
CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:
1. Nghiên cứu sử dụng xylanase cho tẩy trắng bột giấy sunfat /Đề tài cấp Trường/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2007/Đã nghiệm thu.
2. Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất bột giấy từ nguyên liệu ngắn ngày (cỏ voi lai) để tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường/ Bộ KHCN/Tham gia/ Năm thực hiện: 2007-2009/ Đã nghiệm thu.
3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột giấy từ phế thải nông nghiệp - thân cây cỏ Voi lai/Bộ NN&PTNT/Tham gia/Năm thực hiện: 2008-2009/Đã nghiệm thu.
4. Nghiên cứu sử dụng lá cây keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi /Bộ GD&ĐT/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2009-2010/ Đã nghiệm thu.
5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannanase tái tổ hợp, ứng dụng trong công nghệ tẩy trắng bột giấy/ Bộ Công thương/ Tham gia/Năm thực hiện:2009-2011/Đã nghiệm thu.
6. Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất etanol nhiên liệu từ gỗ phế liệu nguyên liệu giấy/Bộ Công thương/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2011/ Đã nghiệm thu.
7. Nghiên cứu công nghệ tạo phân bón hữu cơ từ một số dạng phế thải khai thác và chế biến lâm sản/Bộ NN&PTNT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2012/ Đã nghiệm thu.
8. Nghiên cứu ứng dụng enzym trong sản xuất bột giấy từ thân ngô phế thải tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường/Bộ GD&ĐT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2011/Đã nghiệm thu.
9. Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol/Bộ Công thương/Tham gia/Năm thực hiện: 2013-2015.
10. Nghiên cứu sử dụng khoáng chất tại địa phương và ozone để xử lý cơ hóa, khử màu nước thải từ công nghệ sản xuất bột giấy tẩy trắng hóa học tại Công ty cổ phần giấy An Hòa - Tuyên Quang/Sở KHCN Tuyên Quang/Tham gia/Năm thực hiện: 2014-2015.
11.  Tổng hợp zeolit ZSM5 trên nền hạt mang từ tính, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxy để tổng hợp andehit và phản ứng phân hủy lignin/Quỹ Nafosted/Tham gia/Năm thực hiện: 2014-2015;

12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, dược phẩm/Bộ Công thương/Tham gia/Năm thực hiện: 2016-2018;

13. Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối lignoxenlulozơ thành hydroxymethylfurfural (HMF) bằng hệ xúc tác axit rắn chế tạo từ nguồn phế liệu gỗ/Bộ GD&ĐT/Chủ nhiệm/ Năm thực hiện: 2017-2018;

 

14. Chuyển hóa sinh khối thành hóa chất “xanh” quan trọng sử dụng xúc tác có hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5/Quỹ Nafosted/Tham gia/ Năm thực hiện: 2016-2019;

 

15. Các hợp chất furan no giàu năng lượng từ phế liệu gỗ/Quỹ Nafosted/Chủ nhiệm/Năm thực hiện: 2018-2020.

 
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS.TS. Lê Quang Diễn