School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS.Thái Đình Cường

Anh Cuong 1

Họ và tên: Thái Đình Cường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202-Nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tel: 024.38684955

Fax: 024.38680070

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:

- Công nghệ hóa chất và vật liệu mới từ sinh khối

 - Kiểm soát chất lượng bột giấy và giấy

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Hóa chất và vật liệu mới từ sinh khối lignocellulose

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ :

 1.Thái Đình Cường, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Phan Huy Hoàng (2017), Nguyễn Hoàng Chung. Chế tạo xenlulozơ từ rơm rạ sử dụng hydropeoxit với hệ xúc tác natrimolypdat và axit sunfuric. Tạp chí hóa học số 55(2e), trang 11-15;

2. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thái Đình Cường (2016). Enzymatic saccharification of hydrogen peroxide pretreated of rice strawfor bioethanol production. Journal of forest science and technology. No-3, pp 150-155;

3. Lê Quang Diễn, Thái Đình Cường, Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa, Lưu Trung Thành (2015). Production of dissolving cellulose from rice straw in Vietnam by pre-hydrolysis kraft pulping. International Journal of Materials Chemistry and Physics, Vol.1, No.3, pp. 359-365;

4. Thái Đình Cường, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014). Các chất trích ly bằng dung môi hữu cơ từ rơm rạ giống lúa Q5 và BC15. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (5B) (2014) trang 590-596. 

SÁCH Đà XUẤT BẢN: 

HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN:

NCS ĐANG HƯỚNG DẪN:

CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:

1.Các hợp chất furan no giàu năng lượng từ phế liệu gỗ/Quỹ Nafosted/Tham gia/Năm thực hiện: 2018-2020

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS.Thái Đình Cường