School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

van-dinh-son-thoHọ và tên:  Văn Đình Sơn Thọ

Chức danh khoa học:  Tiến sỹ

Chức vụ hành chính:  Giảng viên

Điện thoại: 0973604372

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

https://sites.google.com/site/vandinhsontho/

Read More

Giảng dạy môn:

Đại học : Lý thuyết cháy, Quá trình chuyển hóa nhiên liệu rắn, Hóa học than

Cao học  : Nhiên liệu tổng hợp, Chất hoạt động bề mặt

Địa chỉ load bài giảng : https://sites.google.com/site/vandinhsontho/documents

Hướng nghiên cứu chính 

 •  - Nhiên liệu sinh học (bioethanol, biodiesel), năng lượng sinh khối (Biomass), năng lượng hydro.
 • -  Sản xuất diesel sinh học từ cây Jatropha Việt Nam
 • -  Tư vấn sử dụng hợp lý hóa nguồn nhiên liệu than, dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ
 • -  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm dầu mỏ

Các chuyển giao, tư vấn công nghệ đã thực hiện :

 

 1. Sản xuất nến gel – Các đơn vị sản xuất nến
 2. Nghiên cứu phát triển sản phẩm dầu nhờn RACER – Công ty hóa dầu Petrolimex - www.plc.com.vn
 3. Phát triển vùng nguyên liệu cây Jatropha phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. – Công ty Đầu tư phát triển Lũng Lô 5 - http://www.lunglo5.vn/
 4. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng của thị trường nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. -  RCEE-RINAS JSC Co -  www.rcee.vn
 5. Tư vấn sử dụng nhiên liệu dầu FO cho lò hơi công nghiệp của nhà máy bia Hà Nội - www.habeco.com.vn
 6. Đánh giá khả năng khí hóa than làm nguyên liệu cho ngành hóa dầu của Việt Nam - www.vpi.pvn.vn

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện 

 1. Sản xuất chất lỏng gia công kim loại, sản xuất nến thực vật.
 2. Chế tạo vật liệu sợi cacbon và ống cacbon bằng phương pháp kết tinh hóa học từ pha hơi - Bộ GD-ĐT
 3. Storage and formation of pure hydrogen  mediated by the redox of modified iron oxides - VLIR HUT
 4. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ khí hóa than để sản xuất nguyên liệu cho công nghệ hóa dầu tại Việt Nam, Tập đoàn dầu khí  Việt  Nam
 5. Rebirth of wasted agro-matters: New silica and carbon based nano-materials prepared from rice husk as catalysts for the conversion of vegetable oil sludge to green fuels (biodiesel) and as adsorbent for the concentration of alcohols.Bilateral cooperation of Vietnam and Belgium.
 6. Sản xuất biodiesel từ hạt  Jatropha, Bộ  Công thương
 7. Khí hóa sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất nhiệt năng và điên năng - Bộ KHCN.
 8. Synthesis nano- magnetite materials by micro emulsion technology  and their application for hydrogen fuel formation, Funded by NAFOSTED, 2009
 9. Design and assemble the pilot system for biomass gasification, Bilateral cooperation of Vietnam and Thailand, 2011-2014
   
  Địa chỉ load các báo cáo : https://sites.google.com/site/vandinhsontho/project

Đề tài cao học và nghiên cứu sinh

1. Đánh giá khả năng khí hóa của than antraxit Quảng Ninh - Trịnh Hoàng Mai – năm 2010

2. Lựa chọn nguyên liệu cho nhà máy khí hóa than theo công nghệ Shell Gasification - Vũ Đại Nguyên – Năm 2011

3. Đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu sinh khối – Võ Cao Hồng Thư - 2012

4. Phân tích chất lượng dầu bôi trơn để đánh giá khả năng sử dụng và tính  mài mòn của turbin khí nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa – Nguyễn Hữu Thanh - 2012.

5. Nghiên cứu khả năng khí hóa sinh khối quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt  Nam - Nguyễn Quý Cương - Giai đoạn 2011 - 2014

Địa chỉ load báo cáo học viên : https://sites.google.com/site/vandinhsontho/thesis

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

  1. Lê Thi Hoai Nam, Nguyen Thi Thanh Loan, Tran Quang Vinh, Le Kim Lan, Van Dinh Son Tho, Bao Lian Su; “ Study on the structural formation of new useful multiporous material nano–meso ZSM-5 and its application in producing biofuel”; Journal of Experimental Nanoscience, Volume 7, Issue 3, 2012.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17458080.2010.529170
  2. Van Dinh Son Tho, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Pham Van Thang, Nguyen Duc Hieu, Pham Phi Hung, Vo Thach Son; “Behavior investigation of hematite nanorods synthesized by hydrothermal method use in hydrogen fuel storage”; International Journal of Nanotechnology 2011, Volume 8 - Issue 3/4/5 - 201, 371-382. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=38213.
  3.  Le Thi Hoai Nam, Tran Quang Vinh, Nguyen Thi Thanh Loan, Van Dinh Son Tho, Bao-lian Su ; “ Preparation of biofuels by Catalytic cracking reaction of vegetable oil sludge“; Fuel; Volume 90, Issue 3, March 2011, Pages 1069–1075 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236110006344.
  4. Lưu Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Van Dinh Son Thọ; “Investigation of the Transformation of a Modified Iron Oxide Structure During Redox Reaction “, Spinger Proceedings in Physics, Physics and Engineering of New materials,  2009, p193-20   http://fulviofrisone.com/attachments/article/403/Physics%20and%20Engineering%20of%20New%20Materials1.pdf
  5. Sakae Takenaka, Van Tho Dinh Son, Kiyoshi Otsuka; “ Storage and supply of pure hydrogen from methane mediated by modified iron oxides”, Energy and Fuel, Vol.18, Number 3, p.820-829, 2004.  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef030188i
  6. Sakae Takenaka, Norika Hanaizumi, Van Tho Dinh Son, Kiyoshi Otsuka;” Production of pure hydrogen form methane mediated by the redox of Ni- and Cr- added iron oxides”, Journal of Catalysis, Vol 228, p.405-416. 2004.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951704004580
  7. S.Takenaka, C.Yamada, V.D.S.Tho, K.Otsuka; “ Iron oxide as a mediator for the storages and supply of hydrogen from methane”, Studies in Surface Science and Catalysis, Vol 147, p.97-102, 2004.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016729910480034X
  8. Sakae Takenaka, Van Tho Dinh Son, Chisa Yamada, Kiyoshi Otsuka; “ Methane to hydrogen by means of redox modified Iron oxides “, Chemistry Letter, Vol 32, No.11, p.1022-1023, 2003.  https://www.jstage.jst.go.jp/article/cl/32/11/32_11_1022/_article
  9. .....

Báo hội nghị quốc tế:

 1. Luu Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Van Dinh Son Tho, “ Investigation of the transformation of modified iron oxide structure during redox reaction” The 10th Gernan-Vietnamese Seminar on Physics and Enginerring, Bonn, Germany.
 2. Van Dinh Son Tho, Nguyen Ha Hanh, Vu Dao Thang, “ Synthesis of filamentous carbon by catalytic deposition of liquified petroleum gas”, Fifth intrnational comference on unsteady state processes in catalysis, November 22-25, 2006, Japan.
 3. Van Dinh Son Tho, Nguyen Ngoc Trung, Luu Lan Anh; “ Hydrogen from methane by means of redox cycles of Cu-La-FeOx”, p119-122, The 1st South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2006.
 4. update
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ