School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

 

GS.TS. Đinh Thị Ngọ

gs-dinh-thi-ngoHọ và tên: ĐINH THỊ NGỌ

Chức danh khoa học: GS.TS
Chức vụ hành chính: Cán bộ mời giảng
Điện thoại DĐ: 0913593750
 

 

Giảng dạy môn:

 

*Cho đại học : Hóa học dầu mỏ và khí

*Cho Cao học : Các quá trình xúc tác trong lọc – hóa dầu

* Đã tham gia hướng dẫn:

- Nhiều đồ án tốt nghiệp đại học

- 25 học viên cao học, trong đó 20 đã bảo vệ luận văn thạc sỹ

- 10 nghiên cứu sinh, trong đó 5 đã bảo vệ luận án tiến sỹ

 

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:

*Các sản phẩm thân thiện môi trường phục vụ cho Công nghệ Hóa dầu, ví dụ chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa, dung môi sinh học.

*Nhiên liệu sinh học: Nghiên cứu công nghệ và xúc tác trong quá trình tổng hợp biodiezel, xăng etanol: công nghệ xúc tác dị thể mới, nguyên liệu là sinh khối, dầu mỡ phế thải, dầu thực vật thế II và III.

*Nghiên cứu tổng hợp xác tác và công nghệ cho một số quá trình trong Lọc - Hóa dầu như: quá trình khử lưu huỳnh (HDS) để sản  xuất nhiên liệu sạch, cracking chọn lọc cặn dầu thải

 

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây: Như trên

Trong 5 năm gần đây đã và đang chủ nhiệm 2 đề tài Độc lập cấp Nhà nước :

Đề tài 1: Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và phương tiện vận chuyển.

Đề tài đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài 2: Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để sản xuất chất tẩy rửa thân thiện môi trường dùng trong xử lý vải sợi phục vụ cho công nghiệp dệt may

Đề tài chuẩn bị nghiệm thu vào tháng 9/2009

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây

*Viết 2 cuốn sách, làm giáo trình giảng dạy cho đại học và cao học ngành Hóa dầu :

-Hóa học dầu mỏ và khí, tái bản lần 4 lưu chiểu tại nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2008

-Nhiên liệu sạch và các quá trình xử lý trong Hóa dầu, tái bản và bổ sung lần 2, lưu chiểu tại nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2008

-Một số tài liệu khác in tại Đại học Bách khoa Hà Nội như: Các phương pháp hóa lý ứng dụng trong Hữu cơ (cho Đại học), xuất bản năm 1989. Các quá trình xúc tác trong lọc Hóa dầu (cho cao học). Xuất bản năm 2000

 

*Đã đăng 44 bài báo trên các tạp chí như : Tạp chí Hóa học;  tạp chí Hóa học và Ứng dụng ; Tạp chí phân tích hóa lý và Hóa sinh. Ngoài ra còn đăng trong tập san của các Hội nghị hóa học trong và ngoài nước.

 

 1. Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn Lệ Tố Nga, Đinh Thị Ngọ , Phạm Văn Thiêm (2004) “Khảo sát thành phần cặn của tầu chở dầu và bồn chứa nhiên liệu DO”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, T27, Số 3, tr. 19-25

 2. Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn Lệ Tố Nga, Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Hữu Trịnh (2004) Nghiên cứu chế tạo bitum từ cặn dầu, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, T28, Số 4, tr. 19-25

 3. Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn  Khánh Diệu Hồng, Trần Anh Tuấn, Đinh Thị Ngọ (2004  ) Nghiên cứu biến tính dầu thông tạo nguyên liệu tốt để chế tạo chất tẩy rửa cặn dầu BK, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng,T31, Số 7, tr. 35-40

 4. Đặng Tuyết Phương, Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Tần, Vũ Anh Tuấn, Đinh Thị Ngọ (2004 ) “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ trong phản ứng hydroisome hoá n-hexan trên xúc tác lưỡng chức Pt/H-Mordenit tách nhôm”, Tạp chí nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và công nghệ Quân sự, T7, tr. 100-105

 5. Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn  Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ ( 2004) “Tổng hợp chất tẩy rửa cặn dầu BK trên cơ sở dầu thông biến tính”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, T35, Số 11, tr. 35-40

 6. Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn  Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ , Phạm Văn Thiêm (2004 ) “Nghiên cứu khả năng tái sử dụng của chất tẩy rửa cặn dầu BK”, Tạp chí Phân tích Hoá , Lý và Sinh học, T9, Số 3, tr. 19-24

 7. Ngụ Quốc Tuấn, Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ , Nguyễn Thế Nghiờm (2005) “Nghiên cứu chế tạo sơn bitum bitum chống gỉ từ cặn dầu”, Tạp chớ nghiờn cứu Khoa học Kỹ thuật và cụng nghệ Quân sự, T10, tr. 82-86

 8. Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng, Ngụ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọ , (2005) “Nghiên cứu  xử lý nước  thải  từ quá trình  tẩy rửa cặn dầu bằng phương pháp keo tụ” Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, T41, Số 5, tr. 21-25

 9. Ngụ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọ , Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng,  (2005) “Chế  tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong  bồn bể chứa và phương tiện vận chuyển”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị  Khoa học Công nghệ 30 năm Dầu khí Việt Nam, T2  tr. 475-483

 10. Ngụ Quốc Tuấn, Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ ,  (2006) “Nghiên cứu sự liên quan giữa hoạt tính của chất tẩy rửa cặn dầu và sức căng bề mặt”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng T52, Số 4, tr. 25-28

 11. Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ ( 2006) “Nghiên cứu mở rộng nguồn nguyên liệu thực vật để tổng hợp chất tẩy rửa cặn dầu”,  Tạp chí Hoá học và Ứng dụng , T53, Số 5, tr. 28-31

 12. Ngụ Quốc Tuấn, Nguyễn  Khỏnh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ ( 2006) “Xác định cơ chế tẩy rửa cặn dầu”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng , T54, Số 6, tr. 37-40

 13. Ngụ Quốc Tuấn, Trần Thị Như Mai, Đinh Thị Ngọ (2006 ) “Nghiên cứu quá trình oxy hoá dầu thông bằng xúc tác tạo nguyên liệu tốt để chế tạo chất tẩy rửa cặn dầu”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng T54, Số 6, tr. 29-32

 14. Đinh Thị Ngọ ( 2006 ) Chế tạo chất tẩy rửa cặn dầu trên cơ sở dầu sở biến tính”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng , T 55, Số 7, tr. 36-37, 41

 15. Đinh Thị Ngọ , Nguyễn Khánh Diệu Hồng,( 2006) “Chế tạo chất tẩy rửa cặn bẩn dầu mỡ  từ nhựa thông”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng , T57, Số 9, tr. 31-37

 16. Nguyễn Văn Thanh, Đào Văn Tường, Đinh Thị Ngọ , Thỏi Quỳnh Hoa ( 2006 ) “Tổng hợp biodiezel từ dầu cọ với xúc tác Na2CO3 “,Báo cáo tại hội nghị Khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà nội 2006. Phân ban Khoa học và Công nghệ, Số 10, tr. 205-209

 17. Trần Thi Thu Hương, Phạm Hữu Tuyến, Đinh thị Ngọ, Nguyễn Văn Thanh (2006 )” Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu pha biodiezel tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diezel”, Báo cáo tại hội nghị Khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà nội 2006. Phân ban Động cơ đốt trong, Số 10, tr. 95-99

 18. (2006 ) Đinh Thị Ngọ , Nguyễn Khánh Diệu Hồng ” Tổng hợp chất tẩy rửa vải sợi từ dầu thông sunfat hoá”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng , T59, Số 11, tr. 42-44

 19. (2006 ) Nguyen Khanh Dieu Hong, Ngo Quoc Tuan, Dinh Thi Ngo “Preparing detergent for treating petroleum sediment from pine oil and coconut oil”, Book of Abstract RSCE Nanyang Technological University, P.177, tr. 177-178

 20. Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ ( 2006) “Nghiên cứu tổng hợp  và các tính chất của biodizel  từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 60, Số 12, tr. 38-41

 21. Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ , Đào Văn Tường, Đậu Anh Dũng, Nguyễn Trung Sơn (2007) “Nghiên cứu chế tạo MgO hoạt hoá và đánh giá hoạt tính trên phản ứng tổng hợp biodiesel”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng T64, Số 4, tr. 43-46

 22. Nguyễn Văn Thanh, Vừ Văn Hùng, Đinh Thị Ngọ (2007)” Nghiên cứu xử lý dầu hạt cao su để tổng hợp biodiezel trên xúc tác NaOH”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T75, Số 3, tr.44-46

 23. Vũ Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Đinh Thị Ngọ (2007) “Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxyt. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của oxyt nhôm mao quản trung bình có trật tự”, Tạp chí Hoá học, T 45, Số 6, tr. 741-748

 24. Đỗ Thanh Hải, Vũ Thu Hà, Đinh Thị Ngọ (2008) “Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến quá trình tổng hợp oxyt nhôm mao quản trung bình có trật tự bằng phương pháp Sol-gel, có sử dụng chất định hướng cấu trúc”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 76, Số 4, tr. 47-49

 25. Đinh Thị Ngọ , Nguyễn Khỏnh Diệu Hồng , Nguyễn Thị Lan Hương (2008) “Nghiên cứu xử lý cặn dầu sau tẩy rửa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ Viện Dầu khí Việt nam 30 năm phát triển và hội nhập, T 2, tr. 508-516

 26. Đinh Thị Ngọ , Vừ Văn Hùng, Nguyễn Văn Thanh, (2008) “Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu cây công nghiệp trên xúc tác dị thể NaOH/MgO”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ Viện Dầu khí Việt nam30 năm phát triển và hội nhập, T 2, tr. 237-245

 27. Hoàng Linh Lan, Đinh Thị Ngọ (2008) “Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu bông trên xúc tác NaOH”, T2, tr. 246-258

 28. Vũ Đỗ hồng Dương, Nguyễn Trung Sơn, Đinh Thị Ngọ (2008) “Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu hạt cao su bằng phản ứng hai giai đoạn trên xúc tác đồng thể” Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 79, Số 7, tr. 35-37

 29. Nguyễn Văn Thanh, Bùi Công Mạnh, Đinh Thị Ngọ , Đào Văn Tường (2008) “Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH/MgO”, Tạp chí Hoá học,  T 46, Số 2, tr. 172-177

 30. Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ ( 2008) “ Nghiên cứu chuyển hoá dầu dừa thành biodiezel trên xúc tác dị thể NaOH/MgO. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 83, S11, tr. 46-49

 31. Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ, Đỗ Đông Nguyên ( 2008) “ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang trong xúc tác dị thể đến hoạt tính xúc tác cho quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu thực vật”.Tạp chí Hoá học,  T 46 (5A), tr. 33-37 

 32. Đậu Anh Dũng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ. ( 2008) “Nghiên cứu tính chất hóa lý của bề mặt vải polieste và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ trên loại vải này. Tạp chí Hoá học T 46 (5A), tr. 42-46 

 33. Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ ( 2008) “Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể Na2CO3/SiO2 trong phản ứng tổng hợp biodiezel từ dầu hạt cao su”. Tạp chí Hoá học,  T 46 (5A), tr. 52-56 

 34. Đỗ Thanh Hải, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Ngọ. ( 2008) “ Nghiên cứu quá trình tổng hợp oxit nhôm theo phương pháp sol-gel và quá trình tạo viên oxit nhôm. Tạp chí Hoá học,  T 46 (5A), tr. 47-51

 35. Đậu Anh Dũng, Đinh Thị Ngọ. (2008) “Nghiên cứu tính chất của vải cotton và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ trên loại vải này” . Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, T 82, S10, tr. 35-37

 36. Nguyễn Trung Sơn, Đinh Thị Ngọ. (2009) “Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể Na2CO3/SiO2 trong phản ứng tổng hợp biodiezel”. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, T 88, S4, tr. 37-40

 37. Đậu Anh Dũng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ. ( 2009), “Nghiên cứu tính chất hóa lý của vải polieste pha bông  ( PET/CO) và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ trên loại vải này”. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 88, S4, tr. 45-48

 38. Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Ngọ. (2009),  “Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu bông trên xúc tác NaOH/MgO”. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng ,T 86, S2, tr. 37-40

 39. Đậu Anh Dũng, Ngô Minh Tú, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ. Tổng hợp chất hoạt động bề mặt không ion bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để tẩy dầu trên vải pha nylon. Tạp chí Hóa học T47, số 2A, tr 172-177. 2009

 40. Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ. Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể trên cơ sở Na2SiO3/MgO cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su. Tạp chí Hóa học T47, số 2A, tr 184-188. 2009

 41. Vũ Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Võ Văn Hùng, Đinh Thị Ngọ. Nghiên cứu tổng hợp etyl lactac làm tiền chất để pha dung môi sinh học. Tạp chí Hóa học T47, số 2A, tr 198-201. 2009

 42. Đỗ Thanh Hải, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Mạnh Hùng, Đinh Thị Ngọ, Ngô Minh Tú. Nghiên cứu phản ứng hydrodesunfua hóa benzothiophene và một số dẫn xuất của dibenzothiophene. Tạp chí Hóa học T47, số 2A, tr 502-505. 2009

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ GS.TS. Đinh Thị Ngọ