School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

TS. Đào Quốc Tùy

Họ và tên: ĐÀO QUỐC TUỲ
Chức danh khoa học: PGS., Tiến sĩ hoá học 
Chức vụ hành chính: Trưởng Bộ môn Công nghệ Hữu cơ – Hoá dầu
Điện thoại: 0438-692-441
Email: tuy.daoquoc@hust.edu.vn; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền

IMG 0826
Name:Assoc.Prof. Dr. Pham Thanh Huyen
Present position:
- Head, Communication and Branding Office - HUST
- Assoc.Prof. Department of Organic Synthesis and Petrochemical Technology
- Leader of Materials group, Vietnam – Japanese International Institute for Science of Technology
- Managing Editor - Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
Đọc thêm...
   

TS. Nguyễn Anh Vũ

Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng      nhà C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04 3. 868 3098; Fax: 04 3. 868 3098

Đọc thêm...
 

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

le-van-hieuHọ và tên: Lê Văn Hiếu
Chức danh khoa học: PGS.TS
Chức vụ hành chính: Cán bộ mời giảng
Điện thoại: 84.0913344443
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Trịnh

nguyen-huu-trinhHọ và tên: Nguyễn Hữu Trịnh
Chức danh khoa học: PGS. TS.
Chức vụ hành chính:
Điện thoại:
Email:
Website:
Đọc thêm...
 

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

nguyen-hong-lienHọ và tên: Nguyễn Hồng  Liên
Chức danh khoa học: Tiến sỹ
Chức vụ hành chính: Phó trưởng Khoa, Giám đốc PTN CN Lọc- Hóa dầu&Vật liệu xúc tác hấp phụ
Điện thoại: 04.38680070; 04.38683098
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

van-dinh-son-thoHọ và tên:  Văn Đình Sơn Thọ

Chức danh khoa học:  Tiến sỹ

Chức vụ hành chính:  Giảng viên

Điện thoại: 0973604372

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

https://sites.google.com/site/vandinhsontho/

Đọc thêm...
 

PGS. TS. Lê Minh Thắng

altHọ và tên: Lê Minh Thắng

Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ hành chính: Chủ tịch Hội đồng Trường

Điện thoại: 3 6230949

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: 

Đọc thêm...
 

PGS. TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

15086239 10155357187359057 1118823108 n

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH DIỆU HỒNG

Phó giáo sư, Tiến sỹ, giảng viên cao cấp

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại cơ quan: 043.8692441

Đọc thêm...
 

TS. PHẠM TRƯỜNG SƠN

Chức danh khoa học: Tiến sỹ Hóa học

Điện thoại: 0988669462

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

ThS. Võ Hồng Phương

vo-hong-phuongHọ và tên: Võ Hồng Phương
Chức danh khoa học: ThS.
Chức vụ hành chính:
Điện thoại:
Email:
Website:
Đọc thêm...
 

ThS. Vương Thanh Huyền

vuong-thanh-huyenHọ và tên: Vương Thanh Huyền

Chức danh khoa học: Thạc sĩ

Chức vụ hành chính: NCS tại Đức

Điện thoại: 0983.063.066

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website:

Đọc thêm...
 

ThS. Phan Thị Tố Nga

phan-to-ngaHọ và tên: Phan Thị Tố Nga

Chức danh khoa học: giảng viên

Chức vụ hành chính: NCS tại Australia

Điện thoại: 0983.668.569

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website:

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Tiến Thành

ThS. Nguyễn Tiến Thành

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ