School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

 

Nghiên cứu khoa học

Hiện Bộ môn đang duy trì và tham gia

 • -  01 đề tài cấp nhà nước
 • -  01 đề tài cấp thành phố Hà nội
 • -  03 đề tài cấp bộ
 • - 15 đề tài cấp trường
 
You are here: Home NCKH và CGCN Nghiên cứu khoa học