School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

 

GS.TSKH.GVCC. Phan Đình Châu

phan-dinh-chauHọ và tên: GS.TSKH, GVCC. Phan Đình Châu

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63;    Fax :

Các môn giảng dạy:

 • - Tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học
 • - Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp II
 • - Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp III

Hướng nghiên cứu:

 • - Hướng 1: Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học.
 • - Hướng 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các thuốc thiết yếu phục vụ cho điều trị bệnh.

Các công trình NC đã công bố

A. Các bài báo khoa học

 

1. Phan Đình Châu: Study on synthesis of 3-oxo-minovine. A.C.G.C Chem. Res. Comm. 5, 1-4, 1998

 

2. Phan Đình Châu: Etude sur quelques derives de l’alcaloide secodine, Revue Pharm. 1998(1), 4-7, 1998

 

3. Phan Đình Châu: Nghiên cứu về một số dẫn xuất của ancaloit secodin, Tạp chí Dược học, 267(7), 8, 1998

 

4. Phan Đinh Châu và cs: Tổng hợp thuốc tiểu đường cacbutamit, Tạp chí Dược học, 262(2), 13, 1998

 

5. Phan Đình Châu: Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt cam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ  XXXVI, 28, 1998

 

6. Đồng tác giả: Nghiên cứu tổng hợp Praziquantel, Thông tin khoa học công nghệ dược , Đại học Dược, 1+2, 65, 1998

 

7. Phan Đình Châu: Phương pháp khử đặc hiệu sử dụng NaBH4 để chuyển hóa lactam, thiolactam thành amin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ĐHDược, 1+2, 392, 1998

 

8. Phan Đình Châu et al.: Synthesis of new water soluble dihydroartemisinin derivatives, ACGC.Chem. Res. Comm. 8, 23-29, 1999

 

9. Phan Đình Châu: Nghiên cứu bán tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình điều chế axit artelinic và metaartelinat, Tạp chí Dược học , 278(6), 12, 1999

 

10. Phan Đinh Châu và cs: Nghiên cứu về các hợp chất dị vòng dùng làm thuốc. Tổng hợp sulfamethazin, Tạp chí Dược học , 277(5), 8, 1999

 

11. Phan Đình Châu: Nghiên cứu thử tác dụng diệt trừ cỏ của N-(photphono- metyl)glixin, Tạp chí sinh học, 21(1), 61, 1999

 

12. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu đánh giá tác dụng của artelinat và meta- artelinat trên KSTSR thực nghiệm, Tạp chí Dược học, 286(2), 17, 2000

 

13. Phan Đình Châu và cs: Tổng hợp một số dẫn xuất của 1,3,4-thiadiazol. Điều chế thuốc lợi tiểu acet azolamid, Tạp chí Dược học. 287(3), 13, 2000

 

14. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu cải tiến phương pháp bán tổng hợp một số ete thơm có khả năng hòa tan trong nước của  dihidro artemisinin, Tạp chí Dược học, 290(6), 7, 2000

 

15. Đồng tác giả: Phối hợp sắc ký bản mỏng và máy vi tính để định lượng các sản phẩm trong một số hỗn hợp phản ứng ete hóa dihydro-artemísinin, Tạp chí Dược học, 292(8), 20, 2000

 

16. Phan Đình Châu: Môt số phương pháp cắt loại nhóm OH phenolic sử dụng trong công nghệ tổng hợp hữu cơ, Công trình  KHCN chuyên ngành Hữu cơ- Hóa dầu- Xúc tác , 110-115, 2000

 

17. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu phân lập plumbagin từ lá bạch hoa xà và thử tác dụng gây ngán ăn của nó với sâu khoang và châu chấu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 39(3), 2001

 

18. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu  các hợp chất dị vòng.Tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-4,6-dimetyl-piridin, Hoá học và Công nghệ hoá chất, 8,32, 2001

 

19. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị bệnh tiểu đường clopropamid, Tạp chí Dược học, 317(9), 67, 2002

 

20. Phan Đình Châu và cs: Phương pháp mới tổng hợp clorpropamid, Tạp chí Dược học, 320(12), 63, 2002

 

21. Phan Đình Châu và cs: Phương pháp mới, đơn giản để tổng hợp chlorpropamid, Hoá học và công nghệ hoá chất, 2003

 

22. Đồng tác giả: Nghiên cứu bán tổng hợp một số ete thơm mới chứa halogen của dihidro- artemisinin, Tạp chí Hoá học, 41(ĐB), 46, 2003

 

23. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-pyridin, Tạp chí Dược học, 327(7), 15, 2003

 

24. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp các chất dị vòng dùng làm thuốc VI. Tổng hợp sulfamethazin, Hoá học và ứng dụng, 203(3), 17, 2003

 

25. Phan Đình Châu: Some method for synthesis of  Chlorpropamide an antidiabetic drug, Revue Pharm.2005(2),19-23, 2005

 

26. Phan Đình Châu: Synthesis vincadifformine and pseudo-vincadifformine, Revue Pharm.2005(1), 6-11, 2005

 

27. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu chuyển hóa artemisinin thành dẫn xuất 11-azaartemisinin, Tạp chí Dược học, 356(12), 11, 2005

 

28. Đồng tác giả: Nhận dạng các hợp chất Capsaicinoit trong ớt bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ, Tạp chí khoa học và công nghệ, 43(6A), 169, 2005

 

29. Đồng tác giả: Study on chemical position and rutin content in flower buds of Sophora japonica by GC-MS and HPLC, Tạp chí Khoa học & Công nghệ,  45(1B), 497, 2007

 

30. Đồng tác giả: Nghiên cứu quá trình chiết rutin từ nụ Sophora japonica bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 45(1B), 503, 2007

 

31. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổnh hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học, Tạp chi Hoỏ học, T. 45 (5), 600-603 (2007), 2007

 

32. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu điều chế 2- amino-5-chloro-benzophenon nguyên liệu trung gian quan trọng trong tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam, Tạp chi Hoỏ học, T. 46 (1), 62-66 (2008), 2008

 

33. Phan Đình Châu: Nghiên cứu chuyển hoá 3-oxominovin thành ancaloit minovin, Tạp chi Hoá học, T. 46 (2), 169-171 (2008), 2008

 

34. Phan Đình Châu và cs: Tổng hợp và tính chất phổ của methadon hydrochlorid, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc Số 3A.2008, 39-44, 2008

 

35. Phan Đình Châu: Tổng hợp toàn phần ancaloit vincadifformin, Tạp chí Hoá học 46(6), 34, 2008

 

B. Các kỷ yếu Hội nghị khoa học

 

36. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp 2,2-diamino-1,3,4-thiadiazol-5,5-disulfua, Tuyển tập Hội nghị  khoa hoc Đại học Dược Hà nội  14-17, 1998

 

37. Đồng tác giả: Nghiên cứu môt số dạng bào chế của phenitoin, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3, Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3. Hà nội 1- 2/10/1998,  1, 427, 1998

 

38. Phan Đình Châu et al.: Study on synthesis of some medicine 1,3,4-thiadiazole derivatives, The 3th South East Asian Pharm. Student’s Society Congress. 12-15. May, 1998. Singapore., 33, 1998

 

39. Đồng tác giả: Antifeedant effect of limonin isolated from Vietnamese lemon seeds against 9th-Internal Congress Pesticide Chemistry London 2-7. Aug.1998, 1-4, 3A-034, 1998

 

40. Phan Đình Châu et al.: Influence of catalysts on etherification of dihydro artemisinin, ASOMPS IX. Hanoi-Vietnam 24-28 sep. 1998. PA37, 201, 1998

 

41. Đồng tác giả: Antifeedant effect of limonin isolated from Vietnamese lemon seeds against Plutella xylostela, ASOMPS IX. Hanoi-Vietnam 24-28 sep. 1998. SO3B, 100, 1998

 

42. Phan Đình Châu: Một số phương pháp xây dựng nhóm metylen, ứng dụng của nó trong tổng hợp các ancaloit nhân indol, Tuyển tập báo hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội 1-2/10,1998, 1, 438, 1998

 

43. Phan Đình Châu: Nghiên cứu chuyển hóa 3-oxo-vincadifformin thành 3-oxotabersonin, Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3. Hà nội 1-2/10/1998, 1, 441, 1998

 

44. Đồng tác giả: Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt chanh cam, quít Việt nam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó, Tuyển tập báo cáo hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.Hà nội 1998, 52, 1998

 

45. Phan Đình Châu: Phương pháp mới để khử các este hoặc axit thành ancol bằng NaBH4 Tuyển tập báo cáo, Tuyển tập báo cáo Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.Hà nội 1998. 1, 445, 1998

 

46. Phan Đình Châu: Tổng hợp và nghiên cứu độ hoạt động hóa học của một số dẫn xuất socodin, Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà nội 1998 , 1, 448, 1998

 

47. Phan Đình Châu và cs: NC tổng hợp và ứng dụng  một số dân xuất  photpho của glixin, Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3 Hà nội 1998, 1, 452, 1998

 

48.Phan Đình Châu và cs: Chất xúc tác mới cho quá trình este hóa dihidroartemisinin, Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà nội 1998, 1, 556, 1998

 

49. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu các hợp chất dị vòng. VI.Tổng hợp  sulfamethazin dẫn xuất của pirimidin, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999,  83, 1999

 

50. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu các hợp chất dị vòng. III. Tổng hợp một số dẫn xuất  của  2-amino-1,3,4-thiadiazol, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999, p.83, 1999

 

51. Phan Đình Châu: Một số phương pháp khử hóa đặc hiệu vơi natri bo hiđrua, Tuyển tập các công trìnhHội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999 .p.75, 1999

 

52. Phan Đình Châu và cs: Tổng hợp một số sulfamit dùng làm thuốc, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999 p.110, 1999

 

53. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu các hộp chẩt dị vòng. VII. Tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-4,6-pirimidin, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999.p. 94, 1999

 

54. Đồng tác giả: Khảo sát hàm lượng limonoit toàn phần của hạt các loại họ cam  chanh Viêt nam, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999, p. 167, 1999

 

55. Đồng tác giả: Nghiên cứu phân lập một số limonoit từ hạt cam sành, Tuyển tập các kết quả nghiên cứu năm 1999 của Viện Hóa học-TTKHTN& CNQG ,p. 25-29, 1999

 

56. Đồng tác giả: Combination of thin layer chromatography with personal computer for determination of some derivatives of artemisinin, Procedig of Pharma Indochina II. 20-23 oct. 2001 Hà nội., 61, 2001

 

57. Phan Đình Châu: Study on coverision of 3-oxovincadifformin into tabersonin alkaloid, Procedig of Pharma Indochina II. 20-23 oct. 2001 Hà nội, 559, 2001

 

58. Phan Đình Châu: Nghiên cứu điều chế  ancaloit tabersonin, Tuyển tập các công trình Hội nghị KH và CN nghệ Hóa hữu cơ Hà nội 12/2001, p.102, 2001

 

59. Phan Đình Châu và cs: Một số phương pháp tổng hơp  thuốc điều trị bệnh tiểu đương chlorpropamid, Tuyển tập Hội nghị hoá học toàn quốc lần IV, 2003, 1-7, 2003

 

60. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu bán tổng hợp môt số dẫn xuất của 11-azaartemisinin, Tuyển tập Hội nghị hoá học toàn quốc lần IV, 2003, p. 8, 2003

 

61. Phan Đình Châu: Biomimetical synthesis of + -j-vincadiformin and + j- vincadifformine, Proceding of 10th Asian chemical Congres. HaNoi 22-23 oct.2003, 48-53, 2003

 

62. Đồng tác giả: Research of on effect of alkali method for rutin-extraction from Vietnamese flower bud of Sophora Japomica L (Hoe buds), Proceeding of RSCE 2005 Regional Symposium on chemical Engineering, Hanoi nov.30th-2nd 74-77, 2005

 

63. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính một số amid dãy salicylamid thế, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III.Hà nội, p. 16, 2005

 

64. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp và tác dụng sinh học một số sản phẩm andol dãy 5-nitro –furfural, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III, Hà nội, p. 11, 2005

 

65. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính một số amid thế dãy 5-clorosalicylamid, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III, Hà nội, p. 6, 2005

 

66. Đồng tác giả: Research of rutin contents in Vietnamese flower bud of sophara Japonica L. using UV. Spectroscopy method, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III.Hanoi 2005, 370, 2005

 

67. Đồng tác giả: Tổng hợp môt số dẫn xuất mới của limonin phân lập từ hạt cam sành, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III, Hànội 2005, 247, 2005

 

68. Phan Đình Châu: Total synthesis of (+)- vincadifformine alkaloid, 1st Asian Symposium on pharmaceutical Sciences , March 13-15, 2006, Nagasaki, Japan, 1,14, 2006

 

69. Phan Đình Châu: The Situation of educational System for Pharmceutical Sciences in Vietnam, 1st Asian Symposium on pharmaceutical Sciences , March 13-15, 2006, Nagasaki, Japan, 1, 8, 2006

 

70. Đồng tác giả: The structure phenylpropan-oid ester and twoo alkaloids from the bark of Zauthoxy- lum scandens (Rutaceae), Tuyển tập Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK tháng 10/2006, p.181, 2006

 

71. Đồng tác giả: Hoạt tính gây ngán ăn một số dẫn xuất tổng hợp của nomilin từ hạt cam sành, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Công nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 274-278, 2007

 

72. Đồng tác giả: Nghiên cứu phân lập plumbagin và thử tác dụng gây ngán ăn của nó với sâu khoang và châu chấu, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 548-551, 2007

 

73. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp nifedipin, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 27-31, 2007

 

74. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu điều chế D-phenyl glycin làm nguyên liệu cho việc tổng hợp một số thuốc khỏng sinh bỏn tổng hợp nhúm beta-lactam, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 18-21, 2007

 

75. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp nifedipin, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 27-31. Tạp chí Húa học, 2007

 

76. Phan Đình Châu: Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực, chống loạn nhịp và tăng huyết áp propranolo hydroclorid, Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008, 26-29, 2008

 

77. Đồng tác giả: Nghiên cứu sản xuất glycerin trinitrat làm thuốc điều trị đau thắt ngực, Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008, 30-37, 2008

78. Phan Đình Châu và cs: Nghiên cứu tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam, Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008,  38-46, 2008

C. Các sách đã xuất bản

 

1. Phan Đình Châu: Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2001 (272 trang).

 

2. Phan Đình Châu: Các quá trình cơ bản tổng hợp Hóa dược hữu cơ, Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 2003 (224 trang).

 

3. Phan Đình Châu, Nguyễn Việt Hương, Từ Minh Kóong, Đỗ Hữu Nghị: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Thư viện Đại học Dược Hà nội, 2005 ( 210 trang).

 

4. Phan Đình Châu: Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp I, Nhà xuất bản Khoa học và   Kỹ thuật Hà nội, 2006 (296 trang).

 

5. Phan Đình Châu: Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 2005 (248 trang), Tái bản có sửa chữa năm 2008.

 

6. Phan Đình Châu: Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp II, Nhà xuất bản Khoa học và   Kỹ thuật Hà nội, 2009 (480 trang).

 

7. Phan Đình Châu: Kỹ thuật tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 2009 (222 trang).

 

8. Phan Đình Châu: Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp III, Nhà xuất bản Bách khoa, 2010 (400 trang).

9. Phan Đình Châu: Kỹ thuật tổng hợp Hóa dược, Nhà xuất bản Bộ Quốc Phòng, 2010 (130 trang).


Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

1. Phan Thị Phương Dung, Đề tài:  Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính mốt số hợp chất dẫn xuất benzothiazole.... thời gian thực hiện 2008-2012

2. Vũ Bình Dương, Đề tài: Nghiên cứu tạo sinh khối tế bào lá thông đỏ và thành phần hóa học của nó.... thời gian thực hiện 2010-2014

Các thông tin khác: Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: Thành phần hóa học cây thông đỏ và chuyển hóa baccatin III thành thuốc điều trị ung thư taxote

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ GS.TSKH.GVCC. Phan Đình Châu