School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

 

PGS.TS. GVCC. Hoàng Xuân Tiến

hoang-xuan-tien

Họ và tên: PGS. TS. GVCC. Hoàng Xuân Tiến, Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : +84.4. 3. 8 68 49 63

 Các môn giảng dạy:
 • - Hoá học bảo vệ thực vật
 • - Kỹ thuật gia công thuốc BVTV;
 • - Hóa học các hợp chất điều tiết sinh trưởng thực vật.

Hướng nghiên cứu:

- Hướng 1: Nghiên cứu chiết tách, tổng hợp và bán tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học dùng trong công nghiệp hóa dược, dược, hương liệu - mỹ phẩm.

-  Hướng 2: Nghiên cứu ứng dụng các thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc và các loại thuốc BVTV khác có hoạt tính sinh học cao, thân thiện với môi trường, nhằm thay thế các loại thuốc BVTV gây ô nhiễm môi trường.

Các công trình NC đã công bố

1.   Tổng hợp butindiol - 1, 4 trên xúc tác oxit niken.

2.   Nghiên cứu tổng hợp các ankindiol trên cơ sở xúc tác axetylua kim loại.

3.   Vấn đề mất hoạt tính xúc tác oxit kim loại tiếp trong phản ứng tổng hợp hexin - 1, ol - 3.

4.   Nghiên cứu phản ứng trên cơ sở axetilen với xúc tác axetilua kim loại chuyển tiếp

5.   Cơ chế phản ứng tổng hợp butindiol - 1, 4 trên xúc tác oxit kim loại.

6.   Nghiên cứu hệ xúc tác rắn cho phản ứng oxi hoá chọn lọc Toluen thành Benzaldehit bằng oxi không khí.

7.   Nghiên cứu phương pháp đánh giá xúc tác trong những phản ứng điều chế các ankindiol trên xúc tác axetylua kim loại.

8.   Nghiên cứu ảnh hưởng của xúc tác H2SO­4 và một số tác nhân khác trong phản ứng thuỷ phân dầu thực vật ở Việt Nam.

9.   Nghiên cứu phản ứng oxi hoá đường sacaroza thành các axit hữu cơ dùng làm phân bón lá cho nông nghiệp.

10. Chương trình phòng chống sốt rét Quốc gia đến năm 2015

11. Nghiên cứu công nghệ chiết tách artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng làm nguyên liệu điều trị bệnh sốt rét ở Việt nam

12. Nghiên cứu qui trình tổng hợp Artemether và arteether nâng cao hiệu quả điều trị bênh sốt rét

13. Nghiên cứu phản ứng điều chế etylmaltol từ nguyên liệu sẵn có trong nước.

14. Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất phân bón tổng hợp sinh học từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam

15. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các chất kích thích sinh trưởng cây trồng (a, b - NAA).

16. Nghiên cứu phản ứng oxy hoá hydrocacbon trên xúc tác ôxit kim loại.

17. Nghiên cứu phản ứng ôxy hoá hydrocacbon thành sản phẩm có ích trên xúc tác oxyt, đa oxyt kim loại trên chất mang oxyt titan dạng anatas.

18. Dao Huy Toan, Le thi Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien and Tran Khac Vu. Synthesis of new pyrazole-quinoline derivatives: Tạp chí Hóa học (2011), T.49 (2ABC), 734-737.

19. Le Dinh Ngoc, Le Thi Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu, Tong hop cac hop chat moi benzylidene cua Quinolin, TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT, So 84, 2011, 123-126.

20. Hoàng Xuân Tiến, Vũ Đình Hoàng, Trần Khắc Vũ, Phương pháp đơn giản tổng hợp các tetracurcuminoid, TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT, SỐ 85 – 2012, 132-135.

21. Lê Thị Thuỳ, Đào Huy Toàn, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ, Tổng hợp các dẫn xuất mới quinoline chứa mạch nhánh chalcone, Tạp chí Hóa học.

22. Le Thi Thuy, Dao Huy Toan, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang, Tran Khac Vu’’, New Antimalarials based on 4-Aminoquinoline, The Third Indo-Japanese International Joint Symposium on Overcoming Intractable Infectious Diseases Prevalent in Asian Countries, Tokyo University of Science, December 13-14, 2010.(Invited Lecture)..

23. Le Thi Thuy, Hoang Xuan Tien, Vu Dinh Hoang and Tran Khac Vu, Design, Synthesis and In Vitro Antimalarial Evaluation of New Quinolinylhydrazone Derivatives, Letters in Drug Design & Discovery, 2012, 9 (2), 163-168.

24. Bui Trung Hieu, Le Thi Thuy, Vu Thu Thuy, Vu Dinh Hoang, Hoang Xuan Tien, Tran Khac Vu, Design, Synthesis and In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of New Mannich Bases, Bull. Kor. Chem. Soc, 2012 (in press).

Các sách đã xuất bản: 02

- Hóa học bảo vệ thực vật;

- Hóa học các hợp chất trừ cỏ.

Học viên cao học đã hướng dẫn thành công: 05

Học viên cao học đang hướng dẫn: 02

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 02

Các thông tin khác: Không có 

 

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS.TS. GVCC. Hoàng Xuân Tiến