School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Liên hệ

Bộ môn Hóa Vô cơ-Đại cương

C1-408, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel : +84-4-38680110
Fax: +84-4-38680110
Email: SCE-INORGANIC@hust.edu.vn 
 

Students

Lịch bảo vệ TN Hóa Vô cơ CH3130

Bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương xin thông báo:

Kiểm tra giữa kì và thi cuối kì môn Thí nghiệm  Hóa Vô cơ CH3130, HK II năm học 2011-2012  sẽ diễn ra  vào:

Thời gian: 8h sáng thứ 7 ngày 19.05.2012.
Địa điểm:

D9-201 Các lớp  38012, 38013, 38014, 38015

D9-301 Các lớp   38016, 38017, 38018, 38019

 

Bảo lưu điểm kiểm tra, thí nghiệm và thi năm 2012

Bộ môn Hóa Vô cơ - ĐC xin thông báo:

Từ học kỳ 2 năm học 2011-2012, Bộ môn không thực hiện việc bảo lưu điểm thi và kiểm tra cho tất cả các học phần (kể cả học phần thí nghiệm và thực hành thí nghiệm).

Sinh viên học lại cần làm thí nghiệm Hóa Đại cương (từ tuần 31) hoặc Hóa Vô cơ (từ tuần 28) và thi như sinh viên chưa học.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ-ĐC

 

TB Kiểm tra giữa kỳ Hóa Đại cương

Bộ môn tổ chức kiểm tra giữa kỳ môn HÓA ĐẠI CƯƠNG cho sinh viên còn thiếu vào 9:00, thứ 7, ngày 26/11/2011.

Tại phòng 408, nhà C1

 

Danh sách thi THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ ngày thứ 7, 5/11/2011

Sinh viên xem phòng thi và lịch thi thí nghiệm hóa vô cơ ở file PDF

Điểm giữa kì: thi trắc nghiệm

Điểm cuối kì: thi vấn đáp

 

Lịch kiểm tra giữa kỳ 2011.1 Môn HÓA ĐẠI CƯƠNG

Sinh viên xem lịch kiểm tra giữa kỳ Hóa Đại cương theo file PDF

Sinh viên lớp 29906 thi tại D9-201 (kíp 2)

 
Trang 1 trong tổng số 2 trang
You are here: Home For students