School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Collaboration with Industries and Universities

We would like to further facilitate cooperation between industries and our Division in order to make intimate collaborations and developments of the area. In our Division, we have carried out development of new class of materials in nano-scale. We have strong correlation with Viglacera Corporation, Inox Hoa-Binh Company,  Rang Dong light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company, and etc.

Research Interests

Our major interests have been devoted to nano-materials, natural rubber, polymer blends, hybrid materials for applications:

- Diluted Magnetic Solutions

- Nano-porous catalysts

- Non-protetin natural rubbers

- Light weight concrete

-Wood plastic composite

-Self-cleaning ceramic and glass

- Bio-compatible nano particles

-Chemosensor and Biosensors

Please contact us if you are interested in our group.

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

I-Hướng nghiên cứu chính

1) Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu và ứng dụng của nó:

+ Vật liệu điện tử

+ Vật liệu nano (thuộc lĩnh vực quang điện, điện tử) dạng khối, màng mỏng và ứng dụng của nó trong công nghiệp

+ Vật liệu Y sinh, vật liệu polyme thân thiện với môi trường và vật liệu cơ kim

+Vật liệu chức năng xử lý ô nhiễm môi trường;

+Vật liệu chức năng xúc tác quang hóa;

2) Cảm biến hóa học và cảm biến sinh học phục vụ quan trắc và phân tích môi trường, an toàn thực phẩm và phát hiện các chỉ dấu sinh học theo phương pháp quang và điện hóa;

3) Bê tông xốp

4) Gỗ -nhựa composit

5) Kính tự làm sạch, gạch mem tự làm sạch

II- Các nhóm chuyên đề.

-Chuyên đề Phức chất

-Chuyên đề Phân tích hóa lý

-Chuyên đề về Sol-Gel

-Chuyên đề Hóa sinh vô cơ

-Chuyên đề Hóa học vật liệu Chuyên đề Phương pháp tổng hợp vật liệu

-Chuyên đề Vật liệu lai tạo

III-Kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 1. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu tiên tiến, vật liệu nanô trong các lĩnh vực CN Hóa học, CN Y sinh.
 2. Phát triển công nghệ vật liệu cao su y sinh, công nghệ vải cán nhựa PVC quân sự, pin nhiên liệu, công nghệ vật liệu polyme sinh học.
 3. Nghiên cứu cấu trúc pha của vật liệu tổ hợp Polyme, màng phủ chức năng cho vật liệu xây dựng, vật liệu phát quang.
 4. Nghiên cứu tổng hợp chất màu cho gốm sứ.
 5. Nghiên cứu phát triển và chế tạo cảm biến sinh học, cảm biến phục vụ quan trắc môi trường, kiểm tra an toàn thực phẩm.
 6. Chuyển giao công nghệ cán tráng PVC cho vải ngụy trang dành cho mục đích quốc phòng.
 7. Chuyển giao công nghệ làm sạch protein cho các sản phẩm găng tay y tế.
 8. Nghiên cứu sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất bột huỳnh quang.
 
You are here: Home For Industries