School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các phòng thí nghiệm

Các phòng thí nghiệm Hóa phân tích đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu và phân tích dịch vụ trong lĩnh vực hóa học nói chung bao gồm:

- Phòng thí nghiệm Phân tích Hóa học: C1-409, C1-410

- Phòng thí nghiệm Phân tích Hóa lý: C1-418, C1-425


 

Các trang thiết bị chính

747VA

Máy cực phổ 747 Metrohm - Thụy Sỹ
(Dùng phân tích hàm lượng vết, vi lượng các kim loại nặng trong môi trường nước, chất hữu cơ trong thực phẩm, nông nghiệp, dược phẩm, môi trường …)


hplc-1100
Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Agilent 1100 với đầu dò UV-VIS


 
You are here: Home Cơ sở vật chất